Visste du at...

Med et fagbrev eller realkompetanse har du mulighet til å ta høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Innlandet. Hos oss kan du velge mellom mer enn 30 ulike studier, og flere ulike kurs og modulutdanninger. Du kan velge om du vil studere på heltid, deltid, eller om du vil ta et nettbasert studium med samlinger. Et annet alternativ er å ta korte moduler, og bygge på utdanningen din ved å ta flere moduler etter hvert som du har tid og mulighet.
Bilde
Visste du at Fagskolen Innlandet har forkurs i matematikk for nye studenter?

Som fagskolestudent får du en kompetansegivende utdanning som bygger videre på din yrkesfaglige bakgrunn. Våre studier kvalifiserer deg for mellomleder- og lederstillinger. Våre studier er tilpasset de behov som næringslivet har, og vårt mål er å hele tiden tilby relevante og oppdaterte studier. Vi har kontinuerlig tett kontakt og dialog med mange ulike aktører innen de fagområdene vi har våre utdanninger, for å sikre at våre studier har den nødvendige kvalitet.

Våre ulike studieretninger:

Prøv studieveilederen

Modulutdanninger:

Svært ettertraktet

Som fagskoleingeniør er man svært ettertraktet i næringslivet. Årsaken til det er at man som fagarbeider med videreutdanning som fagskoleingeniør har både en teknisk og en teoretisk tilnærming til arbeidsoppgavene. Dette gjør at man ofte er operativ i en ny stilling umiddelbart etter ansettelse.

Heltid, deltid, nettbasert med samlinger

Vi har ulike gjennomføringsmodeller. Du kan studere på heltid, deltid eller du kan ta et av våre nettbaserte studier med samlinger. Du kan også velge modulutdanning.

Hvis du velger et studium på 60 studiepoeng på heltid vil det ta ett år. Hvis du velger et nettbasert studium på 60 studiepoeng vil det ta to år. 

Et heltidsstudium på 120 poeng tar to år, mens et nettbasert studium med samlinger på 120 poeng tar fire år.

Deltids- og modulutdanningene har litt ulike gjennomføringsmodeller. Du finner informasjon om det på de enkelte studiene. 

Tilrettelegging av studier

Vi gjennomfører en obligatorisk kartlegging av hver enkelt students lese-, skrive- og matematikkferdigheter, og gir PP-rådgivning til studenter som ønsker ekstra bistand med lesing, skriving og studieteknikk. Vi har to rådgivere/PP-rådgivere og en helserådgiver som bidrar til at skolen er et godt og trygt studiested.

Heltidsstudiene er gratis

Våre heltidsstudier har ingen studieavgift, og er således gratis å gjennomføre. De nettbaserte studiene med samlinger har en fast avgift pr. semester. pt. kr 15.000,-. 

Generell studiekompetanse

Når du tar en av våre tekniske utdanninger blir du fagskoleingeniør, og får en relevant og ettertraktet utdannelse. I tillegg får du også generell studiekompetanse. Dermed har du de nødvendige kvalifikasjoner for å søke annen høyere utdanning, hvis du skulle ønske det senere i livet. Vi gjør oppmerksom på at de ettårige utdanningene (helse, landbruk, BIM og økonomi/ledelse) ikke gir generell studiekompetanse. 

Slik søker du

Du må søke via Samordna opptak. Den 1. februar åpner Samordna opptak, og du kan søke fram til 15. april. Det ligger informasjon og direkte link til Samordna opptak i hver enkelt av  studieartiklene våre.

Veien videre etter fagskole

Hvis du ønsker ytterligere utdannelse etter at du er ferdig på fagskolen, kan du studere videre på Høyskolen for yrkesfag (HØFY). Foreløpig tilbyr HØFY en bachelor i byggeplassledelse, og de har planer for ytterligere utvidelse av sitt studietilbud.

Velkommen til studiestart!