Rådgiver

Rådgivingstjenesten ved Fagskolen Innlandet består av to rådgivere/PP-rådgivere, og en helserådgiver. De tre utgjør et team, der målet er å hjelpe deg som student til å oppleve at skolen er et godt og trygt studiested. Rådgiverne har taushetsplikt.
Bilde
Studenter som spiser lunsj utenfor skolen
Foto: Tom A. Kolstad

Her finner du rådgivertjenesten på skolen (film).

Skolens helserådgiver heter Ann Sofie Rekslen. Hun er en samtalepartner for studenter som vil snakke om ulike personlige forhold som rus, samliv, seksualitet og sorg. Hun veileder også til andre helsetilbud, og hun kan ta seg av akutt førstehjelp.

Ingvild Halås og Morten Arnesen, er begge rådgivere med ansvaret for kommunikasjon med studenter, individuelt og klassevis, og om forhold ved skolen. Ingvild og Morten gir individuell studierådgivning, bistår studenter med spesielle behov og koordinerer lese-, skrive- og matematikkartleggingen. De bistår også med karriereveiledning, og kan ved behov henvise videre til annen faglig kompetanse.

Våre tilbud

Kartlegging

Ved Fagskolen Innlandet gjennomføres en kartlegging av hver enkelt students lese-, skrive- og matematikkferdigheter (senest en måned etter skolestart for heltid/deltid, senest på andre samling for nettbaserte tilbud). PP-rådgivning gis til studenter som ønsker ekstra bistand med lesing, skriving og studieteknikk. Dette kan innebære kartlegging og tolkning av tester knyttet til lese-skriveprosjektet, og studentene kan få tilbud om studieteknikk og bruk av digitale læremidler. Dette gjøres både individuelt og i grupper. Ved behov foretas også ytterligere testing av studentene.

Tilrettelegging

Studenter som har behov for bistand med lesing/skriving/studieteknikk, kan også få innvilget tilrettelegging av heldagsprøver og eksamen. Dette kan omfatte bruk av PC, lengre tid, opplesing av oppgaver/besvarelser og en kombinasjon av muntlig og skriftlig prøveform. Ved tilrettelegging av medisinske årsaker må legeattest fremlegges.

Studenter som behøver det, kan også få 2-4 timer ekstra matematikkhjelp i uka etter ordinær skoletid (i ukene 42-51, eventuelt med forlengelse).

Som student hos oss finner du mer informasjon om våre tilbud på læringsplattformen Canvas.

Studentsamskipnaden - Sit

Fagskolen Innlandet samarbeider med NTNU Gjøvik, og våre studenter er medlemmer i studentsamskipnaden Sit.

Sit har et omfattende velferds- og helsetilbud. Vi har samlet noen av tilbudene i infoboksene under:

Vi kan alle oppleve vanskelige perioder i livet og da kan det være godt å snakke med en nøytral person. Sit Psykisk helsetjeneste tilbyr kortvarig samtalebehandling ved lettere psykiske plager.

Livet som student kan være overveldende. Av og til kan følelsen av å ikke mestre ta overhånd. Med litt hjelp kan du lære hvordan du skal takle alt fra tidsplanlegging til depresjoner. Sit tilbyr ulike mestringskurs som kan gi deg en enklere studiehverdag.

Lurer du på noe rundt din seksuelle helse eller ønsker du å teste deg for kjønnssykdommer? I samarbeid med Gjøvik kommune tilbyr Sit gratis helsestasjon for seksuell helse for alle studenter på campus Gjøvik.