Nyheter

Artikler

Elkraft, Tinius Olsen
NHOs kompetanseberometer 2018
Fagskoleutdannede er sterkt ønsket i norske bedrifter. NHOs årlige «kompetansebarometer» viser at over halvparten av NHO-bedriftene vil rekruttere flere fra fagskolene.