Nyheter

Artikler

Fire av ti bedrifter i bygg- og anleggsnæringen sliter med å få tak i ansatte som har fag- og svennebrev, viser et konjunkturbarometer som BNL – Byggenæringens Landsforening har utarbeidet. Foto
Fagarbeidernes betydning for innovasjon:
Bygg- og anleggsnæringen roper etter fagfolk, bedriftene har for få med fag- og svennebrev. Samtidig tar NHO tak for å styrke yrkesopplæringen og vise fagarbeidernes betydning for innovasjon.