Desentralt studium innen rus og psykisk helse

Fagskolen Innlandet tilbyr i samarbeid med Karriere Innlandet et studium innen fagområdet rus og psykiatri. Med dette blir et svært populært fagskoletilbud også tilgjengelig desentralt, noe som det er et stort behov for.
Bilde
Rus og psykisk helse
- Det er behov for og et ønske om å gi et studietilbud på området rus og psykisk helse, og vi er glade for å kunne tilby studiet både fleksibelt og desentralt, sier avdelingsleder for helsefag ved Fagskolen Innlandet, Line Narvesen Jørgentvedt. Foto: Tom A. Kolstad

Pandemi og tida etterpå har vist at utfordringene innen psykisk helse er økende både nasjonalt, regionalt og lokalt. Med det øker også behovet for kunnskap i kommunene, noe antall søkere til fagskolens studium innen Tverrfaglig arbeid innen rus og psykiatri viser. - Det er behov for og et ønske om å gi et studietilbud på området, og vi er glade for å kunne tilby studiet både fleksibelt og desentralt, sier avdelingsleder for helsefag ved Fagskolen Innlandet, Line Narvesen Jørgentvedt.

Regionalt samarbeid

Studiet tilbys i et samarbeid mellom Fagskolen Innlandet og Karriere Innlandet sine sentre i Valdres, Gudbrandsdalen, Sør-Østerdal og Hadeland, og vil ha oppstart i januar 2024. Tilbudet er et samlingsbasert deltidsstudium med veksling mellom digitale og fysiske samlinger på fagskolen og hos lokale karriersentre. - Vi har tidligere vært en sentral tilrettelegger og møteplass for fag- og høgskoleutdanning, og gleder oss nå til å tilrettelegge for nye studenter på karrieresenterne, sier leder ved Karriere Innlandet Valdres, Ellen Persvold. Målet er å være møteplassen for studenter i vår region, og vi ser fram til at flere bruker de gode fasilitetene i studiesenteret vårt til digitale og fysiske samlinger, men også til egenstudier. - Det fine med desentrale og fleksible deltidsstudier er at de er forenelig med studenters arbeids- og familieliv, sier Persvold. Samtidig trenger voksne en møteplass tilpasset deres livs- og studiesituasjon, noe vi som karrieresenter gjerne legger til rette for.

For hvem?

Fagskolen Innlandet tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning for fagarbeidere, og studietilbudet er for personer med ulike typer fagbrev innen helse- og oppvekstfag. Studiet er tverrfaglig, og det er også mulig å søke med en annen relevant utdanning eller erfaring.

- Målet med studiet er å legge grunnlaget for å forbedre tilbudet til pasienter som har komplekse helseproblemer. Det skal også gi støtteapparatet en basis for å tilnærme seg mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus på en helhetlig måte. Dette inkluderer å vurdere deres helsetilstand, familieforhold, sosiale utfordringer og nettverk, sier Line Narvesen Jørgentvedt.

Fylkeskommunal strategi

«Strategi for fleksibel og desentralisert høyere utdanning i Innlandet 2023 – 2026» har som hovedmål å øke tilgangen til fleksible utdanningstilbud i Innlandet. Karriere Innlandet med sine regionale karrieresentre blir sentrale i tilretteleggingen for desentrale fag- og høgskoletilbud. Gjennom strategien har Karriere Innlandet fått oppdraget med koordinering og tilrettelegging for fleksible og desentrale fag- og høgskoletilbud. - Studiet innen rus og psykiatri er et godt eksempel på samarbeid fundert i strategien som motiverer for videre arbeid, sier Persvold. Studiet er finansiert ved hjelp av statlige midler.

Samarbeid med lokalt kompetansemiljø

Fagskolen Innlandet ønsker å knytte til seg og samarbeide med lokale kompetansemiljøer. - Vi har positiv dialog med leder for Valdresklinikken, Grethe Hoviosen, og vi ser fram til å utforske samarbeidet videre i prosjektperioden med både Valdresklinikken og helse- og omsorgstjenestene i kommunene, avslutter Line Narvesen Jørgentvedt.

Første samling vil være på Gjøvik 10.-12. januar 2024. Søknadsfrist for lokalt opptak har frist 30. november. Det blir åpnet for søkning i løpet av uke 42.