Hjem

Slik søker du

Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.vigo.no. Dette krever likevel at du sender nødvendig dokumentasjon direkte til skolen du har ført opp som ditt første ønske for hver for­dypning.

Stilling ledig

  • Fagskolen Innlandet søker ingeniør/sivilingeniør

    Fagskolen Innlandet søker ingeniør/sivilingeniør som vil dele sin kunnskap og undervise voksne, lærevillige studenter i elektrofag. Ønsker du å være lærer og kan du dekke fagfeltet på en god måte? Er du levende opptatt av fagområdet og trives med å formidle dette til andre? Kan du tillegg utfylle våre nåværende elektrolærere på en god måte kan vi tilby et spennende og inspirerende arbeidsmiljø ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik.