Hjem

 • Fagdag om FDV
  Fagskolen Innlandet inviterer til FDV-dag for byggdriftere og eiendomsforvaltere 8. november.
 • Med en snittscore på 4,5 av i alt fem oppnåelige kommer fagskolestudenter innen helse- og sosialfag høyt opp på listen over Norges mest fornøyde studenter. Foto: Terje Heiestad.
  Studiebarometeret
  Studentene på fagskolene er for første gang spurt om hvor tilfreds de er med utdanningen. Svarene viser store forskjeller. Mest fornøyde er studentene på helse- og sosialfag.
 • Elkraft, Tinius Olsen
  NHOs kompetanseberometer 2018
  Fagskoleutdannede er sterkt ønsket i norske bedrifter. NHOs årlige «kompetansebarometer» viser at over halvparten av NHO-bedriftene vil rekruttere flere fra fagskolene.

Slik søker du

Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.vigo.no. Dette krever likevel at du sender nødvendig dokumentasjon direkte til skolen du har ført opp som ditt første ønske for hver for­dypning.
Mange lærere i den offentlige fagskolen deltok på fjorårets lærerkonferanse på Gjøvik. Fagskolen Innlandet inviterer nå til ny lærerkonferanse 15.-16. november. Foto: Håvard Lund.
Lærerkonferansen på Gjøvik 2018 – 15.-16. november

Stilling ledig

 • Avdelingsleder for helsefag

  Vil du lede og videreutvikle våre utdanninger innen helsefag på Gjøvik og Hamar? Vi søker en utviklingsorientert leder med helsefaglig utdanning.