Hjem

Slik søker du

Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.vigo.no. Dette krever likevel at du sender nødvendig dokumentasjon direkte til skolen du har ført opp som ditt første ønske for hver for­dypning.

Stilling ledig

 • Vikariat i barsel og barnepleie

  Vi søker deg som

  - Er løsningsorientert og fleksibel
  - Ser positivt på omstillinger og endringer
  - Har godt tverrfaglig nettverk og trives med relasjonsbygging på tvers av fag og geografi 
  - Holder deg faglig oppdatert
  - Har erfaringsbakgrunn og praksis fra barsel, barnepleie og/eller barnesykepleie
  - Trives med å jobbe med fagutvikling, veiledning og undervisning

  Vi tilbyr

  - Et spennende og utfordrende fagmiljø med fokus på utvikling, læring og kompetanse
  - En arbeidskultur preget av gjensidig respekt, engasjement, optimisme, mot og vilje til kontinuerlig læring
  - Trivelige kollegaer med fokus på erfaringsdeling og teamarbeid
  - Samarbeid med arbeidslivet for å sikre utvikling av fag som tilfredsstiller samfunnets krav 
  - Tilrettelegging for kompetansebygging
  - Eget parkeringsområde
  - Egen kantine med godt utvalg