Hjem

Slik søker du

Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.vigo.no. Dette krever likevel at du sender nødvendig dokumentasjon direkte til skolen du har ført opp som ditt første ønske for hver for­dypning.

Stilling ledig

  • Faglærer innen høyere utdanning i KEM/VVS-fag

    Vil du dele din kunnskap om KEM/VVS med voksne studenter?

    Fagskolen Innlandet har ledig stilling som faglærer innen høyere utdanning i KEM/VVS-fag.

  • Undervisningsstilling i anleggsfag

    Vil du dele din kunnskap innen anlegg med voksne studenter i en spennende og givende stilling som lærer i anleggsfag?

    Vi søker deg som har bred praksis fra bransjen og kompetanse på ingeniør-/bachelor- eller sivilingeniør-/masternivå.