Vi gir deg kunnskapen fremtiden trenger.

Nytt studium

Bygningsvern 2 - Røros
Nytt tilbud innen bygningsvern

Fra høsten tilbyr vi studiet Bygningsvern 2, som tar deg videre fra studiet Bygningsvern. I Bygningsvern 2 får du bredere og dypere innsikt i å ta vare på bygg som allerede er bygd. Studiet er i hovedsak rettet mot snekker- og tømrerhåndverkere. Informasjon om studiet, samt søknadsskjema finner du i artikkelen. Du søker opptak direkte til skolen. 

Les mer

Årets søkertall

Solid økning i antall primærsøkere fra fjoråret

Nok en gang øker søkertallene på Fagskolen Innlandet. Hele 1112 primærsøkere hadde meldt seg til Fagskolen Innlandet da fristen for Samordna opptak gikk ut 15. april. Det var en solid økning fra fjoråret, og på linje med rekordåret 2019.

Les mer

Kurs og videreutdanning

Gå på kurs mens du er permittert
Vi fortsetter tilbudet med kurs for permitterte

– Vi er veldig glade for å kunne ta fatt på dette arbeidet igjen etter at vi gjennomførte tre suksessrike kurs i 2020 . Vi vil gjerne bidra med kompetansehevende tiltak til permitterte og arbeidsledige i en vanskelig situasjon, sier Roy Jakobsen, avdelingsleder for Industriell teknologi og Logistikk.

Les mer

Satsing på høyere yrkesfaglig utdanning

Rektor Gard Tekrø Rolid
Rekordår og rekordbeløp til Fagskolen Innlandet

– Vi er stolte og glade. Med penger tildelt til fem av våre seks prosjekter er dette et rekordår for oss på Fagskolen Innlandet, sier rektor Gard Tekrø Rolid. «Tilskudds-ordningen for utviklingsmidler til fagskolene» tilfører skolen 6,2 millioner kroner.

Les mer om tildelingen

Manufacturing 4.0

Teamsoppmøte Manufacturing
Vellykket oppstart av modulutdanningen

Fagskolen Innlandet har denne uka startet opp det modulbaserte pilotprosjektet Manufacturing 4.0. 23 motiverte studenter fra Møre og Romsdal og Innlandet gjennomførte 3 tettpakkede dager der Lean filosofien har vært i fokus.

Les mer!

Unikt studietilbud

FDV-utdanningen
– Vi tilbyr landets eneste FDV-utdanning

På Fagskolen Innlandet finnes landets eneste tilbud om videreutdanning for dem som i dag drifter bygg. Studiet er i vekst, i dag har vi 75 FDV-studenter fordelt over 4 år. Av disse startet ca. 30 høsten 2020. Men vi skulle gjerne ha sett at studentantallet var dobbelt så høyt. 

Les mer

Nyhet

Fortsatt digital skole
Viderefører digital undervisning

Den 16. april blir første trinn i regjeringens gjenåpningsplan iverksatt, men det innebærer ingen endringer fra dagens undervisningssituasjon ved Fagskolen Innlandet. I hovedsak skal studenter ved Fagskolen Innlandet fortsatt ha digital undervisning også videre framover.

Les mer

Utdanningsmuligheter

Læringsfabrikken - robot
Nye muligheter for deg som vil heve din kompetanse!

Et modulbasert utdanningssystem skaper nye muligheter for arbeidslivet. Vi utvikler nå moduler (hovedsakelig med 10 studiepoeng) innen industriell teknologi og logistikk for å ­imøtekomme arbeidslivets behov for fleksibilitet hos personer som ønsker kompetanse­heving.

Les mer

Studiekataloger 2021-22

Studiekataloger 2021-22
Sjekk ut våre nye studiekataloger!

Ønsker du mer informasjon om våre studier kan du nå lese, laste ned og dele alle våre studiekataloger.

Sjekk ut vår nye kataloger