Hjem

Slik søker du

Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.vigo.no. Dette krever likevel at du sender nødvendig dokumentasjon direkte til skolen du har ført opp som ditt første ønske for hver for­dypning.

Stilling ledig

  • Undervisningsstilling innen rus og psykisk helse

    Fagskolen Innlandet, avdeling Gjøvik har ledig 80 % undervisningsstilling i tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse fra 1. august 2018.