Fagprat med Fagskolen Innlandet

På Gjøvik er det et ledende fagmiljø innen informasjonssikkerhet; skole og arbeidsliv. Utviklingen går raskt og det er behov for ansatte med kunnskap om informasjonssikkerhet.

Skolen investerer i disse dager 6,5 mill. kr. i nye utdanningstilbud og utstyr tilpasset arbeidslivets konkrete behov. Men hva er egentlig behovet, hva er trusselsituasjonen og hvordan sikre deg? Vi møter Guro Storlien Evensen i Norwegian Cluster for Cyber Security og Marius Pedersen Slåtsveen ved Lindbak IT. De forteller hvorfor det nå er alvor for bedriftene.