Tilbyr praktisk rettet BIM-studium

Alt fra unge håndverkere med fagbrev til de med flere tiårs bransjeerfaring, søker seg til BIM-studiet ved Fagskolen Innlandet. – For de fleste studentene handler det om å henge med i utviklingen, sier BIM-leder Mogos M. Hadgu.
Bilde
Stian Lamo - BIM

I BIM-undervisningen blir studentene introdusert for digitale verktøy som VR-briller, droner, GPS-skannere og ulike programvarer. Foto: Jan Tore Øverstad

Artikkelen er skrevet av Ådne Homleid hos Byggeindustrien, og først publisert på bygg.no. Artikkelen publiseres her med samtykke fra Byggeindustrien.

Fagskolen Innlandet tilbyr studiet BIM-tekniker konstruksjon enten som ettårig studium på fulltid eller som nettbasert studium fordelt på to år. Studiet er delt opp i hovedemnene BIM (bygningsinformasjonsmodellering) og PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt) og gir 60 studiepoeng.

Mogos M. Hadgu - BIM
– For fagfolk med interesse for digitale verktøy, gir BIM-teknikerstudiet store muligheter, sier Mogos M. Hadgu, teamleder BIM ved Fagskolen Innlandet. Foto: Jan Tore Øverstad

Mogos M. Hadgu, teamleder BIM ved Fagskolen Innlandet, forteller at de i undervisningen legger stor vekt på praktisk tilnærming og et tett samarbeid med bransjeaktører.
– I løpet av studiet jobber studentene med praktiske prosjekter med bakgrunn i ulike temaer. Prosjektene er alltid reelle og i samarbeid med en bransjeaktør. På den måten skaffer studentene seg erfaring med hva som forventes og hva som blir etterspurt ute i næringslivet. En slik praktisk tilnærming mener vi løfter kvaliteten på BIM-studiet, sier Hadgu til Byggeindustrien.

BIM-studentene som tar heltidsstudiet blir også satt til praktiske oppgaver når de på vårparten har muligheten til å hospitere to uker ute i bedrift. – Nesten 90 prosent av studentene får seg jobb som en følge av hospiteringen. Praksisperioden gjennomføres hos blant annet arkitekter, rådgivere og entreprenører, forteller Hadgu.

Samhandling

Teamlederen fremhever også at de ved BIM-studiet ønsker å gjenskape koordineringen og samhandlingen som skjer når ulike fag jobber sammen med BIM-modeller ute i virkelige prosjekter. – Samhandling praktiserer vi blant annet gjennom å samarbeide med andre fagskoler. I år skal Gjøvik-studentene jobbe med et reelt prosjekt sammen med studenter ved fagskolene i Oslo, fagskolen i Viken og fagskolen i Nord, forteller Hadgu.

Eksterne undervisere

Mogos M. Hadgu er selv utdannet byggingeniør og han har tatt BIM-studiet ved NTNU. Parallelt med jobben ved Fagskolen Innlandet tar han nå en master innen BIM ved Polytechnic University i Milano.

Hadgu mener BIM-teamet ved Fagskolen Innlandet er godt skolert, men han vektlegger også viktigheten av at de henter inn ekstern kompetanse i undervisningen. – Vi har ikke kompetanse på alt og da henter vi inn eksterne forelesere til undervisningen.Vi inviterer også inn folk fra bransjen for å holde rene foredrag om for eksempel hva som forventes ute i arbeidslivet, forteller BIM-lederen.

Bredt spekter av studenter

Kravet for å kunne søke på Fagskolens studietilbud er enten fagbrev og/eller tilstrekkelig relevant praksis. Hadgu forteller at studentene som tar BIM-studiet på fulltid ofte er unge som kun har hatt fagbrevet i noen få år.

Ved det toårige nettstudiet er det ifølge Hadgu studenter med både 10,20, 30 og til og med over 40 års bransjeerfaring. BIM-studentene har bakgrunn fra tømrer-, entreprenør-, elektriker- og rørleggerfaget.

Stian Lamo og student - BIM
Kravet for å kunne søke på fagskolens studietilbud er enten fagbrev og/eller tilstrekkelig relevant, dokumentert praksis. Foto: Jan Tore Øverstad

Også flere med ingeniørutdannelse fra teknisk fagskole og høgskoler ser behovet for denne type digital kompetanse, opplyser Hadgu. – For noen av studentene kan det være snakk om omskolering fra fysisk arbeid, men for de fleste dreier det seg om å henge med i utviklingen og rett og slett bli mer digitale. Uansett om man sitter inne på kontor eller er ute fysisk på prosjekter så blir BIM-kompetanse viktigere og viktigere i byggebransjen, sier han, og legger til at flere av studentene går rett inn i rollen som BIM-koordinater etter endt studium.

Har plass til flere heltidsstudenter

Fagskolen Innlandet har hatt BIM som en del av studieprogrammet i seks år. Ved deltidsstudiet på nett opplever skolen at det kan være venteliste for å komme inn, mens de ved det ettårige heltidsstudiet så langt har hatt ledige plasser. – Vi vil gjerne tiltrekke flere studenter til Gjøvik, som er et veldig fint sted å bo og studere. I fjor hadde vi for eksempel studenter fra Ålesund og Stavanger som hadde fagbrev tømrer. De fikk jobb med en gang etter BIM-studiet. For fagfolk med interesse for digitale verktøy gir BIM-teknikerstudiet store muligheter, sier Hadgu.