Modulutdanninger ved Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet satser på utvikling av en rekke modulutdannelser innen teknologi- og logistikkfagene. Her finner du en oversikt over hvilke modulutdanninger vi tilbyr.
Bilde
Læringsfabrikken 2020

MODULER: En modul er en ny type kort utdanning som skal øke kompetansen hos norske fagarbeidere i en rekke bransjer. Utdanningen tar vanligvis åtte uker. Foto: Tom Kolstad

Teknologifag: Manufacturing 4.0

Teknologifag: Industriell produksjon i praksis

Teknologifag: Industrifagskolen (IDA - Industriell digitalisert automasjon)

  • Tingens internett og stordata | Studiepoeng: 10 | Søknadsfrist: 30.10.2023 | Oppstart: Uke 47, 2023
  • Forkurs | Studiepoeng: 0 | Søknadsfrist: 22.01.2024 | Oppstart: Uke 7, 2024
  • Fleksibel digitalisert produksjon | Studiepoeng: 10 | Søknadsfrist: 13.02.2024 | Oppstart: Uke 10, 2024
  • Industriell intelligens | Studiepoeng: 10 | Søknadsfrist: Ikke avklart | Oppstart: Høst 2024/vår 2025

Logistikkfag: Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden

Logistikkfag: Transport-, terminal- og lagerlogistikk (Transportmodulene)

Logistikkfag: Logistikk i helseforetak

Teknologifag: Industri 5.0 - modulutdanning for fremtidsrettet industri