Viktige innspill på Fagskolen Innlandet

Regjeringen ønsker gode innspill til den nye kompetansereformen «Lære hele livet». Fagskolen Innlandet var valgt som arena da en rekke regionale aktører nylig drodlet idéer med kunnskapsminister Jan Tore Sanner.
Rektor Gard Tekrø Rolid (til venstre) og Fagskolen Innlandet var vertskap for statsråd Jan Tore Sanner og Kunnskapsdepartementets Innspillskonferanse om kunnskapsreformen.
Rektor Gard Tekrø Rolid (til høyre) og Fagskolen Innlandet var vertskap for statsråd Jan Tore Sanner (H) og Kunnskapsdepartementets Innspillskonferanse om kunnskapsreformen. Foto: Håvard Lund

– Et nyttig og konstruktivt tiltak, jeg synes vi fikk fram mye som regjeringen kan bruke i det videre arbeidet, sier Frank-Jørgen Vangen, nestleder og rådgiver på Fagskolen Innlandet. Det var nettopp Fagskolen Innlandet på Gjøvik som var valgt som arena og vertskap da kunnskapsminister Jan Tore Sanner nylig møtte rundt 70 representanter for næringsliv, organisasjoner, utdanning og offentlige etater.

«Lære hele livet» er navnet som Sanner og hans regjeringskolleger har satt på kompetansereformen som skal gjennomføres. Målet, slik Sanner formulerer det, er at «ingen skal gå ut på dato». Arbeidslivet er i rask endring, mye handler om digitalisering, robotisering og automatisering, og det stilles økende krav til kunnskap og kompetanse. Alle har derfor behov for påfyll av ny kunnskap underveis i yrkeslivet. Nå vil staten altså legge til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling på ulike arenaer. Videreutdanning skal kvalifisere flere til å stå lenger i jobb, og den skal gi muligheter i andre typer jobber enn den man startet sin karriere i.

Diskusjon 

Statsråd Sanner har derfor utfordret «alle parter» til å bidra med gode forslag, noe en rekke regionale møter skal bidra til. På Gjøvik var seks foredragsholdere i aksjon, blant dem var fagskolens rektor Gard Tekrø Rolid. Deretter fulgte diskusjon i grupper og en oppsummering i plenum.

Et viktig poeng for deltakerne var finansiering: Hvem skal betale for den økte læringen? Det offentlige, bedriftene, arbeidstakerne? Hva med en 40-åring som vil studere; får han støtte fra Lånekassen?

– Som fagskole fikk vi understreket at vi kan snu oss fort rundt og tilby oppdatert undervisning, forutsatt at vi får økonomiske rammer til å klare dette, sier Frank-Jørgen Vangen. En omstilling krever også at bedriftene gir sine ansatte muligheter for å studere samtidig som de står i jobb, altså at det tilrettelegges med lønn og arbeidstid. 

Fleksibilitet

Sentralt står også utarbeidelse av gode læringsopplegg. Og ikke minst at de tilbyr fleksibilitet. Skal det satses mer på nettundervisning, samlinger etc., altså slik mange fagskoler allerede kan tilby i dag? I sin innledning understreket Innlandet-rektor Tekrø Rolid at det også kan satses på modulbasert undervisning, altså en utdanning der student/arbeidstaker kan bygge stein på stein. Og hva med fjernstyrte laboratorier der studenten får mulighet til å styre avansert utstyr hjemme fra egen stue?

Samarbeid

Et viktig innspill var også understrekningen av samarbeid; en tett kopling mellom læring og næring. Et klyngesamarbeid som Katapult-senteret i Industriparken på Raufoss ble fremhevet, der får studenter jobbe sammen med landets fremste fagfolk. Rolid Tekrø pekte også på det nære samarbeidet fagskolene har i sine fagråd og i kontakten med ulike bransjeforeninger – noe som kan bli ytterligere utviklet.

– Et veldig positivt møte, det er vår konklusjon. Og vi synes jo det er ekstra hyggelig at statsråden og hans inviterte kommer hit til fagskolen, de ønsket å være på et sted med studenter og faglig virksomhet, sier Frank-Jørgen Vangen.