Viktig informasjon til studenter og ansatte ved Fagskolen Innlandet - skoleåret 2020-2021

Det har den siste tiden vært en økning i antall smittetilfeller i Gjøvikområdet. Vi følger naturligvis situasjonen her i området og i landet for øvrig tett.
Videofil

Fagskolen er hele tiden i dialog med blant annet beredskapssjefen i Innlandet fylkeskommune når det gjelder smittespredning, og det gjøres hele tiden vurderinger av hvordan skolen skal driftes i forhold til smittevern. Så lenge det ikke er påvist smitte ved skolen, eller at skolen får beskjed av myndigheter om at den må stenges, vil det være tilnærmet normal drift ved skolen. 

Det er nylig innført en rekke nasjonale tiltak som foreløpig skal gjelde fram til tidlig i desember. Disse påvirker blant annet hvordan vi skal forholde oss i sosiale sammenkomster privat. 
Regjeringen er fremdeles opptatt av at skoler skal holdes åpne og at det er viktig at studenter får anledning til å møtes. Mange studenter uttrykker at de er ensomme og at de har behov for å møte medstudenter på skolen. 

Her finner du de nye nasjonale innstrammingene fra regjeringen.

Her er informasjonen som FHI har lagt ut på sin hjemmeside vedrørende drift av fagskoler, høgskoler og universiteter:

Som nevnt i tidligere kunngjøring fra skolen, så er det mulig å avtale digital overføring av undervisning dersom det er gode grunner for det. Dette kan avtales direkte med lærer og/eller avdelingsleder. 

Alle må være forberedt på at det kan komme midlertidig nedstengning av skolen på kort varsel. Det vil da være aktuelt å holde all undervisning digital.

Vi er alle avhengige av at den enkelte tar det ansvaret som kreves for at smittevernreglene overholdes, og vi må minne hverandre på at dette er viktig. 

Undervisningen ved skolen

Fra og med uke 42 legges det til rette for at alle nettstudenter i år 2, 3 og 4 skal få minst en fysisk samling i skolens lokaler før jul.

Undervisningen på Fagskolen Innlandet vil fra og med uke 42 foregå på følgende måte:

 • Vi vil fortsette undervisningen for heltidssklasser på samme måte som fra skolestart, med fysisk oppmøte på skolen. 
 • Alle samlinger for førsteårs nettstudenter vil skje på samme måte som fra skolestart, med fysisk oppmøte på skolen.
 • Alle helseklasser har fysisk oppmøte på skolen, men som tidligere opplyst, vil det noen enkeltdager bli digital undervisning. Dette fordi vi har begrenset romkapasitet i henhold til smittevernreglene når flere av nettklassene skal ha fysiske samlinger ved skolen.
 • Alle landbruksklasser møter fysisk på sine studiesteder på grunn av behovet for feltarbeid. Dette er uforandret siden skolestart.
 • Studenter som nå får anledning til å delta i undervisning i skolens lokaler vil bli informert av teamledere og lærere som er ansvarlig for de ulike studiene. 

Studenter/klasser som er nødt til å gjennomføre laboratorieøvelser for å kunne få nødvendig studieprogresjon vil unntaksvis kunne få fritak fra denne bestemmelsen. Eventuelle spørsmål om unntak fra bestemmelsen rettes til avdelingsleder som vil ta dette opp til drøfting i skolens ledergruppe. 

Smittesituasjonen og/eller regjeringens retningslinjer vil naturligvis bli løpende vurdert og vil kunne endre på tiltakene.  

Enkeltpersoner kan av særskilte grunner ha behov for alternativ skolestart. Slike behov vil vurderes individuelt. Henvendelse sendes til radgiver@fagskolen-innlandet.no. Du kan også ringe dette nummeret hvis du heller vil snakke med noen: 61 15 54 05

Romfordeling og smittevern

 • Heltidsklasser har dedikerte klasserom.
 • Studenter skal kun oppholde seg i tildelt klasserom.
 • Nett- og deltidsstudenter får tildelt klasserom som gjelder for hele dager.
 • Studentene benytter inngang og utgang i den etasjen de har fått tildelt klasserom. 
 • Det tas hensyn til 1-meters regelen ved tildeling av klasserom.
 • Fagskolen Innlandet låner klasserom og auditorier på campus for å dekke det ekstra rombehovet behovet som har oppstått som følge av smittevernreglene.
 • Bruk av grupperom: Det vil bli begrensninger på antall personer som kan oppholde seg i grupperom og møterom. Hvert rom merkes med tillatt antall personer.

Det er montert håndspritdispensere i alle klasserom, ved inn- og utganger, i kantina og i andre fellesarealer. Det er svært viktig at alle spriter hender med én gang de går inn på skolen. 

Golvmerking, pleksiglass og informasjon om smittevern er plassert på steder skolen mener dette er påkrevd. 

For mer detaljert informasjon om smittevern ved Fagskolen Innlandet, se oppdatert smittevernveileder.