Viderefører digital undervisning

Den 16. april blir første trinn i regjeringens gjenåpningsplan iverksatt, men det innebærer ingen endringer fra dagens undervisningssituasjon ved Fagskolen Innlandet. I hovedsak skal studenter ved Fagskolen Innlandet fortsatt ha digital undervisning også videre framover, men det kan gis unntak for undervisning som krever lab- eller verkstedaktivitet eller når det er andre behov som gjør at det er nødvendig med fysisk oppmøte. 
Bilde
Fortsatt digital skole

Regjeringens oversikt over nasjonale tiltak har også blitt oppdatert.

Gjenåpningsplanen: Regjeringen starter på første trinn i gjenåpningsplanen

Nasjonale tiltak: Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak

Pressemelding fra 13. april: www.regjeringen.no/no/aktuelt/apner-opp-mer-for-studentene

 
Følgende sies blant annet om fagskoler, høyskoler og universiteter:

  • Hovedregel om digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler.
  • Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres.

Dette betyr at studenter ved Fagskolen Innlandet i hovedsak skal ha digital undervisning også videre framover, men at det kan gis unntak for undervisning som krever lab- eller verkstedaktivitet eller når det er andre behov som gjør at det er nødvendig med fysisk oppmøte. 

  • Det er fremdeles svært viktig at alle ansatte og studenter følger smitteverntiltakene, herunder minst én meters avstand.
  • Studenter og ansatte som er bosatt i kommuner som er underlagt spesielle restriksjoner må selvsagt forholde seg til disse. 
  • Det åpnes fremdeles ikke for gjennomføring av arrangementer utover undervisning på campus.
  • For ansatte: Myndighetene anbefaler fortsatt bruk av hjemmekontor dersom det er mulig. Dette innebærer at man bør benytte hjemmekontor dersom arbeidet kan utføres hjemmefra.

Det er viktig at alle som skal være tilstede i skolens lokaler har satt seg inn i Fagskolen Innlandets smittevernveileder.