– Vi tilbyr landets eneste FDV-utdanning

Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg er viktigere enn mange tror. Rett kompetanse kan gi store gevinster både økonomisk og klimamessig.
Bilde
Landets eneste FDV-utdanning finner du på Fagskolen Innalndet
På Fagskolen Innlandet finnes landets eneste tilbud om videreutdanning for dem som i dag drifter bygg. Illustrasjonsfoto: AdobeStock

– Hele Norge er vårt arbeidsfelt: Vi har studenter fra Finnmark i nord til Agder i sør. Når vi samler folk, bygger vi på kompetanse fra hele landet, sier Roy Peistorpet, teamleder for studielinjen Forvaltning- Drift-Vedlikehold (FDV).

På Fagskolen Innlandet finnes landets eneste tilbud om videreutdanning for dem som i dag drifter bygg. Noen av studentene har fagbrev som byggdriftere, andre har minst fem års relevant praksis. Deltidsstudiet, som er fireårig, har to avdelinger. Etter to år blir studentene driftsteknikere, etter fire år er de fagskoleingeniører. Mens første del handler mye om teknisk drift, står administrasjon, økonomi, ledelse og planlegging sentralt i den siste.

75 FDV-studenter

– Studiet er i vekst, i dag har vi 75 FDV-studenter fordelt over 4 år. Av disse startet ca. 30 høsten 2020. Men vi skulle gjerne ha sett at studentantallet var dobbelt så høyt. Oppgavene er mange der ute, og det er mye å hente ved effektiv og riktig drift av bygg. Kanskje kan energiforbruket reduseres med 30 prosent, da er økt kompetanse en svært god investering. Og klimamessig er det jo gull verdt, sier teamleder Peistorpet.

De fleste av dagens FDV-studenter er godt voksne, og de har mye erfaring. Det vanligste er vvs- eller tømrerbakgrunn. Mange vil kanskje tenke på gamle dagers vaktmestre, men driftsoppgavene i moderne bygg er krevende og sammensatte.

– Vi har registrert at byggdrifternes status er høyere i mange andre land enn i Norge. Forhåpentlig er dette i endring, slik at vi også her i landet fullt ut kan anerkjenne at dette er nøkkelpersonell i klimasammenheng, påpeker Peistorpet

Med studenter fra hele landet får Fagskolen Innlandet også et bredt fag-fellesskap:

– Studentene har ulike bakgrunner og erfaringer, og vi får en verdifull idéutveksling og læringssituasjon. Dette er vesentlig for studiet, sier Peistorpet.

Nær kontakt med arbeidslivet

FDV-studiet bygger mye på nettundervisning, men har seks fysiske samlinger i året. I likhet med andre fagskoleutdanninger har FDV-studentene nær kontakt med arbeidslivet. Særlig er fylkeskommunene, som jo eier og driver mange og store bygg, en viktig samarbeidspartner. Studiet avsluttes med et selvvalgt hovedprosjekt, som oftest i fellesskap med en byggeier. Oppgavene kan være mange og tidsaktuelle: Mer effektive skolebygg, systematisert vedlikehold, økt fleksibilitet i bygningsmassen, energisparetiltak m.m.

– Vår visjon er lage landets mest fremtidsrettede fagskole. Vår satsing på FDV-faget er i høyeste grad en del av dette, sier teamleder Roy Peistorpet.