Vi har fått ytterligere en fagområdeakkreditering!

NOKUT har i dag tildelt oss fagområdeakkreditering innen teknologifag. - Dette er et kvalitetsstempel som har stor betydning for oss, sier rektor Gard Tekrø Rolid.
Bilde

En fagområdeakkreditering innebærer at fagskolen får rett til selv å opprette utdanninger innen det aktuelle fagområdet godkjenning er gitt. Dette er tids- og ressursbesparende for skolen, fordi man da ikke trenger å søke NOKUT for hver ny utdanning man ønsker å opprette. Fagområdet teknologifag bygger blant annet på utdanningsprogrammene elektrofag, IKT, samt teknikk og industriell produksjon (TIP) i videregående opplæring.

Samarbeider med teknologibedrifter

- Vi er svært godt fornøyd med denne akkrediteringen fordi den gir oss mulighet til å raskt opprette utdanninger som industrien trenger, sier rektor Gard Tekrø Rolid. I vurderingen har NOKUT blant annet lagt vekt på at fagskolen har et godt  samarbeid med teknologibedrifter i regionen. - Dette samarbeidet er utrolig viktig for oss, og det er en veldig stor fordel at vi nå enda raskere kan tilpasse oss de behovene som næringslivet, og følgelig også studentene har, fortsetter Tekrø Rolid.

Læringsfabrikken en positiv faktor

I sin rapport uttaler NOKUT at fagskolen har vist at den har et solid fagmiljø som svarer på næringslivets behov, og at akkrediteringen dermed er et bevis på at både kompetanse og rutiner er på plass. NOKUT-direktør Kristin Vinje uttaler at dette gjør at man har tillit til at fagområdet er av god kvalitet. I tillegg til at fagskolens lokaler og utstyr er vurdert som formålstjenlige, trekker NOKUT også fram samarbeidet med Læringsfabrikken på Raufoss som en svært positiv faktor.

Vår andre fagområdeakkreditering

Fagskolen Innlandet fikk sin første fagområdeakkreditering i 2018 for fagområdet bygg- og anleggsteknikk. - Det er en ganske lang og krevende prosess å få fagområdeakkreditering, og derfor er vi meget godt fornøyd med at vi nå har oppnådd dette innen to fagområder, avslutter rektor Gard Tekrø Rolid.

Her kan du lese NOKUTS pressemelding, med link til hele rapporten.