Vellykket lærerkonferanse

Årets foredragsholdere kom til Lærerkonferansen ved Fagskolen Innlandet med spennende perspektiver på digitalisering i skole og næringsliv.
Fagskolen Innlandet Lærerkonferansen 2018 Nils Ola Bark
Nils Ola Bark fra Atea holdt et engasjert innlegg om digitalisering under Lærerkonferansen.

Årets konferansetittel var « Digitalisering – næring og læring».

– Vi kan ikke tillate oss bare å bare drive tradisjonell undervisning lenger, sa Fagskolen Innlandets rektor Gard Tekrø Rolid i sin åpningstale.

– Fleksibiliteten, tilgjengeligheten og kvaliteten som digitale læringsplattformer gir oss må tas på  alvor. Næringslivet og studentene forventer at vi leverer på dette.

Digitaliseringen griper inn i hele samfunnet og årets foredragsholdere representerte ulike innfallsvinkler til temaet.

Foredragsholderne var hentet fra både forskning og næringsliv:

  • Diderik Haug, senioringeniør i Statsbygg
  • Rune Johan Krumsvik, professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen
  • Nils Ola Bark, partner og markedsdirektør i Atea Norge
  • Kjetil Tvedt, Fagsjef kompetanse og bransjesjef NRV i Norsk Industri
  • Ottar Henriksen, avdelingsleder Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, Gjøvik
  • Svein Terje Strandlie, Administrerende direktør ved Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC)
  • Skjalg Sylte Stavheim, Managing Director Hexagon Ragasco
  • Peggy Sandbekken Heie, administrerende direktør ved Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
  • Dag Waaler, førsteamanuensis ved Institutt for helsevitenskap NTNU, Gjøvik

Fagskolen Innlandet takker foredragsholdere og konferansedeltakere for flotte bidrag til to dager med faglig utbytte!

Se bilder fra konferansen på vår Facebook-side.