Vellykket karrieredag

Over 20 bedrifter møtte studentene på Fagskolen Innlandet. Fagskoleingeniører er attraktive for framtidens arbeidsmarked.
Bilde
Fagskolen Innlandet Karrieredag Dokka Fasteners

Fredag 8. februar arrangerte Studentrådet karrieredag på Fagskolen Innlandet. Studenter fikk møte bedrifter, og nyttig og verdifull informasjon ble utvekslet. I år var det over 20 bedrifter som hadde funnet veien til fagskolen. De første timene gikk praten livlig for seg, og det var trangt i kantina der bedriftene hadde sine stands.

Studentene var fornøyd med at så mange bedrifter var til stede. Mange av bedriftene var på utkikk etter medarbeidere, og mange studenter satte seg på liste hos aktuelle bedrifter.

Karrieredagen er en møteplass for bedrifter og studenter. Bedriftene uttrykte alle at det var viktig å få denne kontakten, fordi fagskolestudentene har kombinasjonen av praktiske og teoretiske ferdigheter som bedriftene trenger. 

Bedrifter på besøk

På standen til Syljuåsen AS sto Magnus Karlsen og Karl Even Lande. 

– Vi er her for å vise oss fram og for å tilby studenter sommerjobb mellom 1. og 2. skoleår, fortalte de. 

– Fagskolestudenter er interessante for oss, og vi har en god mix av fagskoleingeniører og ingeniører fra høgskole og universitet. Utdanningen på fagskolen er relevant og god. Det er veldig bra at skolen klarer å følge med i den digitaliseringen som nå foregår, spesielt innen BIM. Andre viktige fag er matematikk og norsk. Masseberegninger og dokumentasjon er veldig sentrale oppgaver for byggingeniøren.

Mette Brøgger og Halvor Elton sto på stand for Dokka Fasteners

– Vi er her for å vise oss fram og for å ta imot søknader fra studentene, sa Brøgger og Elton.

– Vi har ikke en spesiell jobb ledig, men vi er veldig interessert i å få flere fagskoleutdannede til bedriften på Dokka, hvor vi er 140 ansatte. Bedriften er verdensledende når det gjelder automatisert produksjon av bolter, så vi trenger folk med bakgrunn i automatisering og også TIP. Utdanningen på fagskolen gir god forståelse for produksjonsflyt og LEAN, noe som er veldig viktig for bedriften.

Disse bedriftene deltok på karrieredagen

Takk til alle som stilte opp!