Vellykket FDV-dag

FDV Fagskolen Innlandet

Torsdag 8. november kom rundt 60 byggdriftere, eiendomsforvaltere og studenter til Fagskolen Innlandet for å delta på fagdag om FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold).

Tema for dagen var Standarden for Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB).

Tekniske installasjoner blir en stadig større del av hverdagen for de som er ansvarlige for en rasjonell og økonomisk drift av bygninger. Temaet ble belyst gjennom foredrag fra Arvid Skjold (GK), Morten Hoff (Oppland fylkeskommune), Sverre Holøs (Sintef) og faglærere fra Fagskolen Innlandet. 

Fagråd

Samme dag ble det også arrangert fagråd for FVD-utdanningen. Fagrådene er en anledning skolen har til å holde kontakt med bransjen og ressurspersoner fra næringslivet. På fagrådet deltok representanter for Fagforbundet, Statsbygg, Utstillingsplassen Eiendom og studenter. 

Blant temaene som ble diskutert var IT-kompetanse og ny teknologi i byggenæringen. 

Fagrådsmøtene hjelper skolen til å sikre at våre studenter utdannes med rett kompetanse.