Velkommen til nytt studieår

Vi ønsker alle våre studenter, både nye og gamle, velkommen til et nytt studieår som på mange måter blir annerledes enn tidligere.
Bilde
Fagskolen Innlandet inngangsparti

29.07.20: Vi gjør oppmerksom på at det har kommet noen endringer når det gjelder oppstart og gjennomføring av undervisning. Artikkelen Viktig informasjon til studenter og ansatte ved Fagskolen Innlandet må leses som supplerende og i noen tilfeller overstyrende til informasjonen gitt nedenfor.

Vi jobber etter myndighetenes retningslinjer for smittevern, og sikkerhet for ansatte og studenter har høyeste prioritet. Skolen har derfor iverksatt flere tiltak innenfor smittevern som forberedelse til studieoppstart. Vi har blant annet installert en rekke håndspritdispensere, montert plexiglasskjerming på aktuelle steder, samt mange oppslag om hvordan hver enkelt skal ivareta smittevernet. Alle studenter vil også motta en smittevernveileder.

Dersom myndighetenes krav om avstand mellom personer skulle tilsi det ved studiestart og utover høsten, så vil det kunne bli nødvendig å organisere undervisningen både fysisk og digitalt. Vi jobber derfor med å få på plass tekniske løsninger som gir oss mer fleksibilitet i undervisningen. 

Når det gjelder de nettbaserte utdanningene, så er det foreløpig ikke avklart hvor mange fysiske studiesamlinger det vil være for skoleåret 2020 - 2021. Dette er selvfølgelig en utfordring for studenter som ønsker å planlegge reise og opphold i forbindelse med samlinger. Skolen vil informere nærmere om organiseringen av neste års studiesamlinger så snart dette er besluttet. Myndighetene har sagt at de ønsker at førsteårsstudenter skal prioriteres spesielt, og vi ser derfor foreløpig for oss at den første samlingen for nye nettstudenter bør skje fysisk her på skolen, men dette er ikke endelig besluttet. Vi vil informere mer om dette i enten uke 32 eller i uke 33.

Alle studenter har fått tilsendt informasjon om oppstart, og den er også tilgjengelig her på hjemmesiden.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at det på kort varsel vil kunne komme endringer i våre opplegg.

Dette er hovedpunktene: 

Heltidsstudenter

Oppstart for alle heltidsstudenter er mandag 17. august. 

Kl.  9.00: Oppmøte andreårsstudenter
Kl. 11.00: Førsteårsstudenter møter sammen med faddere. Velkommen til FI ved rektor Gard Tekrø.
Mer informasjon om oppstart for heltidsstudentene finner du her.

Nettbaserte studier med samlinger

I ukene 35-38 starter studiene for nye og gamle nettstudenter.
Mer informasjon om oppstart for de nettbaserte studiene finner du her.

Helsestudier ved studiested Gjøvik

Alle tre utdanninger har oppstart torsdag 20. august kl. 09.00-14.00.
Mer informasjon om oppstart for helsestudiene ved Gjøvik finner du her.

Helsestudier ved studiested Hamar

Alle tre utdanninger har oppstart mandag 24. august kl. 09.00-15.00.
Mer informasjon om oppstart for helsestudiene ved Hamar finner du her.

Bygningsvernstudier

Første samling er på Vest-Telemark museum, Eidsborg, langhelgen 27.-30. august 2020. 
Mer informasjon om oppstart for bygningsvernstudiene finner du her.

Landbruksstudier

Kvalitetsrevisor i landbruket: Første samling er en obligatorisk studietur 17.–-9. september 2020.
Dyreassisterte aktiviteter: Første samling er en obligatorisk studietur 3.-5. september 2020.
Mer informasjon om oppstart for landbruksstudier finner du her.