Velkommen til informasjonsmøte – industriell produksjon i praksis

Den 23. juni inviterer vi til informasjonsmøte om modulutdanningen Manufacturing 4.0 – Industriell produksjon i praksis. Informasjonmøtet blir avholdt på Læringsfabrikken, bygg 5, kl. 06:30 og 14:00.
Bilde
Læringsfabrikken 2020

MODULER: En modul er en ny type kort utdanning som skal øke kompetansen hos norske fagarbeidere i en rekke bransjer. Utdanningen tar vanligvis åtte uker. Foto: Tom Kolstad

I møtet vil vi orientere om Fagskolen Innlandets studietilbud tilpasset industriens behov. Fagskolen tilbyr en rekke korte og spissede modulutdanninger med oppstart allerede nå i høst.

Ved Fagskolen Innlandet har vi utdanningene for deg med praktisk erfaring, og som kan tenke seg oppdatert faglig påfyll. Gjennom seks spissende moduler, setter du selv sammen de som passer best for deg i forhold til bakgrunn og interesse. Ny kunnskap gjennom opplæring som kombinerer teorin og praksis, og som kan anvendes umiddelbart. I tillegg blir du kjent med andre i samme bransje, og får et nettverk hvor man kan dele erfaringer på tvers av bedrifter.

Enkel servering.

Industriellproduksjon i praksis