Velg en landbruksfaglig utdanning ved Fagskolen Innlandet

Bærekraft og matproduksjon er i fokus ved Fagskolen Innlandet. Dette er en skole som satser på grønne, landbruksfaglige studier. Fremtidsrettet og relevant for deg som jobber eller ønsker å jobbe i landbruket.
Bilde
Fagskolen Innlandet: Skolen med flest tilbud for bønder. Foto: Erik Lundby
Fagskolen Innlandet: Skolen med flest tilbud for bønder. Foto: Erik Lundby

Fagskolen Innlandet har de siste årene inntatt en nasjonal posisjon innenfor landbruksfaget. Nettbaserte studier med fysiske samlinger, har tiltrukket seg studenter fra hele landet. Skolen jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre sitt landbruksfaglige studietilbud som er rettet mot deg med landbruksfaglig yrkeskompetanse i form av naturbruksutdanning fra videregående eller tilsvarende yrkeserfaring.

Fagskolen Innlandet tilbyr varierte landbruksfaglige utdannelser, men felles for alle studiene er at det handler om å styrke de grønne næringene og gjøre de robuste for framtiden.

– Fagskolen Innlandet ser verdien av en grønn framtid og jobber for kompetanseheving innen landbruket. Dette omfatter alt fra hvordan ta vare på naturressursene våre til næringsutvikling og god agronomi, forteller Hilde Hauge Langeland som leder den grønne satsingen ved Fagskolen Innlandet.

Hilde Hauge Langeland
Hilde Hauge Langeland er leder for den grønne satsingen til Fagskolen Innlandet. Foto: Tun byrå

Alle de landbruksfaglige studiene er svært godt forankret i landbruksnæringen. Skolen samarbeider fast med Norsk landbruksrådgivning, og har inne flere eksterne forelesere fra landbruksnæringen i studiene. Fagskolen Innlandet samarbeider tett med Hvam videregående skole i Viken, Storsteigen videregående skole i Innlandet og Nome videregående skole i Vestfold og Telemark.

– Studiene våre har en praktisk tilnærming. Kunnskap om hvordan agronomi omsettes i praksis er det som skal til for en god matproduksjon, og dette får du hos oss, slår Hauge Langeland fast.

I år tilbyr skolen fire landbruksfaglige studier. Disse er Natur- og kulturbasert entreprenørskap, som et nettbasert studium med samlinger i Innlandet/Viken, Planteproduksjon og driftsledelse ved Hvam videregående skole, Grovfôrbasert husdyrproduksjon ved Storsteigen videregående skole og Sauehold og lokal foredling ved Nome videregående skole. Alle er ettårige studier (60 studiepoeng) som du kan ta på deltid over to år, bortsett fra studiet Natur og kulturbasert entreprenørskap, som er et deltidsstudium over ett år (30 studiepoeng). Alle studiene er lagt opp slik at det er mulig å jobbe parallelt med at du tar utdanningen.

Natur og kulturbasert entreprenørskap

Dette er et studium for deg som vil lære mer om hvordan drive en næring effektivt innen landbruket.

– Studiet favner alle produksjoner og nisjer innen landbruket og vil gi deg et godt utgangspunkt for å utvikle din bedrift eller starte opp med nye ideer, forteller Hilde Hauge Langeland.

Bedriftsetablering, markedsføring og ledelse av egen virksomhet er viktige emner innen utdanningen. Du vil også lære hvordan du kan bruke virkemiddelapparatet, eksempelvis i forhold til å søke støtte til etablering og oppstart.

Studiet tar også for seg hvordan du best mulig kan utnytte de ressursene du har på gården, og hvordan du kan selge det ut. I tillegg får du muligheten til å utarbeide en bedriftsplan for det du vil utvikle gården din til. Og kanskje får du noen helt nye ideer.

Utdanningen egner seg for nyetablerte gårdbrukere som lurer på hvordan de kan utnytte ressursene på gården best mulig, men også for etablerte gårdbrukere som ønsker å utvikle nye nisjenæringer.

Les mer om studiet Natur og kulturbasert entreprenørskap her.

Planteproduksjon og driftsledelse
Planteproduksjon og driftsledelse er et praktisk rettet studium som har stort fokus på klima og bærekraft. Foto: landbruksbilder.no

Planteproduksjon og driftsledelse

Dette er et studie ved Hvam videregående skole som har hovedvekt på korn- og grasproduksjon. Studiet er bygd opp av fire emner; økonomi og driftsledelse, planteproduksjon, klima og miljø og en hovedoppgave der du får muligheten til å fordype deg i et selvvalgt tema.

– Studiet gir praktisk rettet undervisning for planteprodusenter som ønsker faglig påfyll og fordyping. Sentralt er gårdsbesøk og erfaringsdeling mellom studenter, forteller teamleder ved studiet, Espen Aasvangen.

– Dette er en utdanning der du lærer å optimalisere drift og øke avlingene dine. Men det er også en utdanning som har fokus på klima, fornybare energikilder, miljøtiltak og landbrukets energiproduksjon. Vi jobber blant annet med klimakalkulator og du lærer deg hvordan tilfredsstille miljøkrav, utdyper Aasvangen.

Utdanningen egner seg for deg som ønsker å forbedre egen drift, men også for deg som sikter deg inn på en annen jobb innen landbruket som for eksempel rådgiver.

Les mer om studiet Planteproduksjon og driftsledelse her.

Grovfôrbasert husdyrproduksjon
Grovfôrbasert husdyrproduksjon er et studium for deg som blant annet vil lærer deg mer om hvordan utnytte beiteressursene best mulig. Foto: Landbruksbilder.no

Grovforbasert husdyrproduksjon

Dette er et studie ved Storsteigen Videregående skole i Innlandet som handler om å drive husdyrproduksjon ved å utnytte beiteressursene i størst mulig grad. Her får du muligheten til å fordype deg i produksjonen av grovfôr og beitebruk for husdyr, og har en avsluttende fordypningsoppgave der du gjerne kan ta utgangspunkt i eget bruk.

– Dette er en utdanning innen ledelse, økonomi, husdyrlære og plantelære og vil gi deg et bedre grunnlag for å drive en lønnsom gård på en bærekraftig måte, forteller teamleder ved studiet Ola Barstad. 

Studiet retter seg særlig mot deg som har planer om eller som har overtatt en gård, eller sikter deg inn mot rådgivning eller administrasjon rettet mot jordbruket.

– Grovfôrbasert husdyrproduksjon har fokus på å tenke fremtidsrettet ved å fokusere på ny forskning og utvikling, understreker Ola Barstad, og legger til at alle som underviser har landbruksfaglig bakgrunn.

I tillegg til de faste lærerne ved studiet, hentes de mest kunnskapsrike og oppdaterte fagfolkene fra landbruksnæringen inn som gjesteforelesere.

Les mer om studiet Grovforbasert husdyrproduksjon her.

Sauehold og lokal foredling
Ved Nome Videregående skole kan du utdanne deg til agrotekniker i Sauehold og lokal foredling. Foto: landbruksbilder.no

Ved Nome Videregående skole kan du utdanne deg til agrotekniker i Sauehold og lokal foredling. Foto:landbruksbilder.no

Sauehold og lokal foredling

Studiet retter seg mot bønder/kommende bønder som har sauehold som basisnæring eller tillegsnæring. Fokus i utdanningen er drift og utvikling av landbruksforetak med sauehold som basisnæring, og drift og utvikling av foretak som foredler og på den måten nytter naturbaserte råvarer og stedlige ressurser.

Du vil fordype deg i driftsledelse og økonomi, sauehold og foredling av naturbaserte råvarer og stedlige ressurser. Lokal videreforedling er viktig både for lønnsomhet og sysselsetting. I dette studiet får du utviklet din evne til nytenking, og du får et godt grunnlag for å utvikle din egen virksomhet videre.

Undervisningen er sammensatt og består av  av forelesninger, ekskursjoner,  oppgaver, prosjektarbeid, selvstudium og veiledning både i grupper og individuelt. Undervisning foregår både med fysiske samlinger og nettundervisning.

Gårdsbesøk er sentralt i studiet, og disse brukes også som caser i undervisningen. Det skal gjennomføres et større prosjektarbeid som avslutning på studiet. Studentene kan gjerne arbeide med egen bedrift/forretningsidé i denne prosjektoppgaven. Studentene får tett oppfølging i dette prosjektarbeidet..

Etter fullført og bestått studium oppnås tittelen «Agrotekniker innen sauehold og foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat». Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsapparatet for landbruket, som fagarbeider i landbruk eller også innenfor undervisning.

Les mer om studiet i Sauehold og lokal foredling her.

Interessert i å studere Landbruk? Se studieoversikten til Fagskolen Innlandet her.