Veien fra en yrkesfaglig utdanning til en høyere utdanning

- Vi er de nye ansatte dere trenger, arbeidstakeren med både praktisk og teoretisk grunnlag.
Flere bedrifter må få opp øynene for en utdanning som utdanner fremtidens arbeidstakere.
Bilde
Henrik Skjørstad

Artikkelen er skrevet av Henrik Skjørstad, logistikkstudent ved Fagskolen Innlandet.

Mange stiller seg spørsmålet hva man skal bli når man blir stor, et valg kanskje mange føler de må ta allerede når de velger studieretning på videregående skole. Valget om å gå i retning av en yrkesfaglig utdanning kan derfor kanskje virke som en vanskeligere vei å gå, sett i lys av at man kan ønske å ta en høyere utdanning i løpet av arbeidskarrieren. Heldigvis finnes det mange muligheter, en av disse er å ta en fagskoleutdanning. Dette er en mulighet som jeg valgte å benytte meg av, og nå studerer jeg logistikk ved Fagskolen Innlandet. Grunnen til at jeg valgte å søke på en fagskoleutdanning er at det er et studium som går over kun to år, det er unikt for oss med en yrkesfaglig utdanning og man får generell studiekompetanse sammen med at man får tittelen fagskoletekniker eller fagskoleingeniør innen den retningen man studerer. For å bli student ved fagskolen må man ha enten relevant fag- / svennebrev, eller minst fem års relevant erfaring.

Ved å gå på Fagskolen Innlandet har man mange muligheter for hva man kan studere, samt at undervisningen er sterkt knyttet til all den ulike industrien i området. Fordelen med å gå et slikt studieløp er at undervisningen er lagt på et praktisk nivå som gjør det enklere med en praktisk utdanning i bunn, man får muligheten til å lære mye av forelesere som kommer fra ulike arbeidsplasser og som student blir man fulgt opp slik at man hele tiden har muligheten til å lære mest mulig.

Det allsidige og unike studiet logistikk

For min del falt valget på å logistikk, en retning hvor jeg ikke hadde mye kompetanse fra før. Jeg valgte å søke på logistikk med bakgrunn i et ønske om å drive en bedrift som jeg allerede hadde startet på en optimal måte, samt at jeg tidligere har utdanning som helikopterpilot, et utdanningsløp som gjør at jeg sitter på en del kompetanse innen transportdelen av logistikkfaget.

Når man studerer logistikk på Fagskolen Innlandet har man tre ulike muligheter for hvor lang tid man vil bruke på studiet. Man kan velge å søke som samlingsbasert nettstudent, et løp som går over fire år med seks samlinger i året, den andre muligheten er å gå som deltidsstudent, et løp som strekker seg over tre år med samlinger to dager i uken annenhver uke. Det siste valget man har er å ta det som heltidsstudent, noe jeg valgte å gjøre. Når man studerer på heltid vil det si at man har undervisning hver dag i to år. Fordelen med å gå på heltid er at man vier all sin tid til studiene og at man får en kontinuitet i læringsprosessen.

Selve studiet er bygd opp slik at man har seks emner hvert år, hvor det første året består av en del fag som er obligatorisk for fagskoleutdanning, mens det andre året består av fordypningsfag innen logistikk.

Livet som student i en alder av 28 år

Det å være tilbake som student i en alder av 28 år var noe som jeg var spent på før jeg startet på studiene, men etter at jeg startet har det vært en åpenbaring for meg med tanke på hvor mye enklere det er å studere når man vil og er motivert. Dette sier meg at et fagskolestudium er noe som passer alle uansett alder, bare i min klasse strekker aldersspennet seg fra 21 år til 37 år.

Det å studere ved en fagskole mener jeg generelt sett er en veldig god måte å studere på. Med det mener jeg at kombinasjonen av forelesninger og oppgaver gjør at man hever sin kompetanse på en slik måte at man klarer å sette praktiske problemstillinger sammen med teori. For min del har det også gitt meg et bredere kontaktnettverk som jeg vil ta med meg videre gjennom arbeidskarrieren.

Så hvorfor velge logistikkutdanning ved Fagskolen Innlandet?

For det første er logistikkutdanningen ved Fagskolen Innlandet det eneste logistikkstudiet på fagskolenivå i hele Norge, så hvis man er sikker på at det er det man vil studere så er det den eneste muligheten. Videre vil jeg si at studiet har lært meg mye når det kommer til hvordan man optimaliserer en verdikjede eller forsyningskjede, det legges mye vekt på miljø og emnene gjør at man til slutt sitter på en bred og unik kompetanse, som etter min mening setter oss som studenter i førersetet når det gjelder fremtidens kompetansebehov.