Utdanningsprisen til Fagskolen Innlandet

Prisen skal belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning
Bilde
Fagskolen Innlandet Utdanningsprisen Jan Tore Sanner Gard Tekrø Rolid
Fra prisutdelingen: assisterende rektor Frank-Jørgen Vangen (fra venstre), faglærer Yngve Brovold, rektor Gard Tekrø Rolid, direktør i Diku Harald Nybølet og statsråd Jan Tore Sanner.
 
Fagskolen Innlandet ble tildelt prisen for sitt arbeid med læringsutviklingstiltaket "Robotisering av læringsarena – operasjonalisering av Industri 4.0" som ble startet opp høsten 2016.

Tiltaket innebar blant annet at skolens studenter har jobbet med 3D-modellering, bruk av droner til landmåling og VR-teknologi i BIM. 

Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler skal belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

— Å få en slik pris ser jeg på som en stor ære, selv om jeg som relativt fersk rektor rent personlig skal ha lite av æren for at vi mottar prisen, sa Fagskolen Innlandets rektor Gard Tekrø Rolid.

— For skolen betyr det at våre lærere får anerkjennelse for arbeidet de gjør. Det vil også bety enormt for oss i markedsarbeidet og i markedsføringen overfor potensielle studenter. Jeg vil også takke statsråden for å gi fagskolesektoren mye oppmerksomhet. Det er viktig for oss som driver skolene, men også for AS Norge.

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for fagskoler deles ut hvert år.

Prisen er på én million kroner.