Undervisningen tilpasses smitteverntiltakene

Undervisningen ved Fagskolen Innlandet har vært digital store deler av skoleåret 2020-2021. Skolen har hele tiden forholdt seg til de anbefalinger om smitteverntiltak som har blitt gitt av myndighetene. Undervisningen det kommende skoleår vil også bli planlagt og gjennomført i henhold til de til enhver tid gjeldende råd og bestemmelser.
Bilde
Inngang vest Fagskolen Innlandet

I løpet av det foregående undervisningsåret har skolen i perioder hatt delvis åpent for noen grupper av studenter, men siden midten av april har all undervisning foregått digitalt. Derfor har studentene etter den tid ikke hatt tilgang til skolens lokaler. 

I planleggingen og gjennomføringen av skoleåret 2021/2022 vil Fagskolen Innlandet forholde seg til de bestemmelser og råd om smitteverntiltak som myndighetene til enhver tid gir. Om skolen vil kunne gjenåpne for fysisk tilstedeværelse for studentene ved oppstart i august 2021 vil altså avhenge av hvilke retningslinjer som da er gjeldende.

Her kan du lese regjeringens plan for gradvis gjenåpning: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/

Her kan du lese en oversikt over regjeringens nasjonale tiltak: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

NB: Det er viktig at alle som skal være tilstede i skolens lokaler har satt seg inn i Fagskolen Innlandets smittevernveileder.