Undervisning på campus

Fagskolen Innlandet gjenopptar ordinær fysisk undervisning for alle hel- og deltidsstudier fra uke 6, samt alle samlingsbaserte studier fra uke 7.
Bilde
d

Skolen følger nasjonale retningslinjer knyttet til generelt smittevern og TISK. I henhold til retningslinjene gjelder ikke 1-metersregelen i undervisningssituasjoner.

Grunnet anbefaling om 1-meters avstand i fellesarealer, vil studentene få tildelt tidspunkter for når de kan handle lunsj i kantina, og studentene oppfordres til å bruke den inngangen som er nærmest klasserommet.

Ved koronarelatert fravær, må faglærer/teamleder kontaktes i god tid for å avtale streaming.

Skolen følger nøye med på at ventilasjon og utlufting er tilfredsstillende.

Vi ber om at alle som skal oppholde seg i skolens lokaler gjør seg kjent med innholdet i smittevernveilederen, som gjelder fra 1. februar 2022.