To tusen personer, folkens!

I 2022 har nærmere 2000 personer vært innom Fagskolen Innlandets fysiske og digitale klasserom. Vi har drevet utdanning på flere enn ti fysiske lokasjoner, og vi har funnet nye og innovative måter å drive utdanning på.
Gard Tekrø Rolid
Rektor Gard Tekrø Rolid

 

Nesten 2000 personer, folkens!

2000 personer som har fått oppleve mestring og utvikling gjennom oss. Mange har gjennom våre utdanninger bidratt til at bedriften eller kommunen de jobber i har blitt mer effektiv og profesjonell, og mange har tatt nye steg i karrieren. 

Fagskolen Innlandet gjør en forskjell. Det kan være greit å minne seg selv på det når det butter litt innimellom. Og at vi gjør en forskjell overfor kundene våre er faktisk selve grunnen til at vi er her. Den dagen vi ikke klarer å utgjøre en forskjell, så har vi heller ikke jobb. Fagskolesektoren er nemlig 100% konkurranseutsatt. Det betyr at kvalitet, tempo, endringsvilje, kontinuerlig utvikling og vekst er helt nødvendig for å hevde seg i konkurransen. Dette gjelder ikke bare for oss, men for alle fagskoler i Norge. Når jeg snakker med rektorkolleger ved andre fagskoler, så sier de omtrent det samme.

Sektoren er helt snudd på hodet på bare et par år. Så sent som i mai 2020 kom dispensasjonen som gjorde at det var mulig å tilby utdanninger med mindre omfang enn 30 studiepoeng. Lovendringen kom ikke før i 2021. Siden den gang, har vi - og enkelte andre fagskoler - levert til laud og vel så det. Antall moduler og nye utdanninger har nærmest eksplodert, og antall personer i fagskoleutdanning har nær doblet seg på noen få år. Denne utviklingen er villet fra myndighetenes side, og den som ikke vil eller evner å være med, kommer til å måtte stå igjen på perrongen. 

Jeg synes det er spennende å få lov til å tenke nytt og å få være med på å tråkke opp nye stier. Når en går opp nye stier, så er det imidlertid en viss fare for at en går seg vill eller snubler litt innimellom. Stifinneren Fagskolen Innlandet, som jeg er en del av sammen med alle ansatte, klarer allikevel alltid å justere kompasskursen, slik at vi finner riktig vei til slutt. Den riktige veien finner en ikke ved å skryte av hvor fortreffelig en er, men gjennom hardt arbeid hver eneste dag. Det betyr ikke at vi ikke skal feire og fortelle om suksessene, men at det er den daglige dont som virkelig gir resultater.

Jeg synes Kolbein Falkeid sier det ganske så treffende i dette diktet:

PRIVAT HUSKEREGEL
Du skal ikke klistre fine øyeblikk
opp på veggen i tankene
og forgylle dem med lengselen din.

Du skal kjøre spettet
hardt innunder arrete hverdager
og vippe dem opp.

En etter en.
Det er derfor
livet har deg på mannskapslista.»

(Fra diktsamlingen «Vagabondering» (1979) av Kolbein Falkeid).

Hva med 2023?

I 2023 skal vi bli enda bedre på det vi er gode på, og vi skal endre kursen når vi snubler litt. Vi skal bli enda bedre på å følge opp rutiner og vi skal ha de samme satsingsområdene som vi hadde i 2022. Klasseledelse, vurderingsarbeid og digital kompetanse.

I juni 2023 er planen at styret skal vedta ny strategi for Fagskolen Innlandet. Før den tid, skal vi ha gjennomført flere prosesser. Alle ansatte, styret og studentrådet fikk anledning til å gi innspill gjennom en spørreundersøkelse i november, og i styremøtet den 9. desember hadde styret en workshop der vi mottok mange gode forslag og der det ble pekt i retninger som gir føringer for videre arbeid.

Vi vil jobbe videre med strategien i fellesmøter, avdelingsmøter og i arbeidsgrupper utover vinteren og våren. Jeg håper på stort engasjement og involvering, slik at vi får en best mulig strategi som vi kan bruke aktivt de neste årene. 

For meg er jula ei tid for batterilading. Det håper jeg den også er for alle andre, for vi trenger energi og kraft inn i et nytt og spennende år. Med det så ønsker jeg dere ei riktig god jul!

Med vennlig hilsen Gard