Takk for skoleåret!

Et usedvanlig begivenhetsrikt skoleår er over. Den ekstraordinære situasjonen som førte til at skolen ble stengt for studentene har naturligvis preget skoleåret i meget stor grad. – Det har vært krevende, men nå er vi opptatt av å se framover, sier rektor Gard Tekrø Rolid.
Bilde
Gard Tekrø Rolid, Fagskolen Innlandet

- Vi håper at det til høsten vil være mulig å gjennomføre undervisning på en tilnærmet normal måte innenfor gjeldende smittevernregler, uttaler Tekrø Rolid. Skolen skal selvfølgelig forholde seg til reglene for smittevern, og dette kan bety at undervisningen må organiseres annerledes enn vanlig. Skolen kan ikke gi noen detaljer om dette nå, men informasjon om skolens planer vil komme så snart det er praktisk mulig.  Ifølge Tekrø Rolid har det kommet litt varierte tilbakemeldinger fra studentene om hvordan de opplevde den heldigitale skolen.  – Mange av studentene våre er godt fornøyd, og føler at de har hatt et godt læringsutbytte gjennom våren, mens noen synes det har vært krevende å få studiehverdagen til å fungere. Dette er også sammenfallende med erfaringer man hører fra andre utdanningssteder i landet, forteller han. 

Ekstra midler til permitterte

Koronasitasjonen har gitt både utfordringer og muligheter. Regjeringens ulike smitteverntiltak har som kjent ført til permitteringer hos mange bedrifter. Derfor ga myndighetene i april ekstra midler til flere utdanningssteder, slik at de kunne sette i gang kompetansehevende kurs for permitterte fagarbeidere. Fagskolen ble tildelt hele tre millioner kroner, og har planlagt seks ulike kurs. Kurstilbudene har blitt positivt mottatt, og de første kursene har nettopp hatt en vellykket oppstart

Boklansering og pris til studenter

En hyggelig begivenhet som absolutt må nevnes er den gjeve prisen som i desember i fjor ble tildelt studentene Atle Øverstad, Tor Nicholas Nistad, Wiktor Østvand Jensen og Tobias Sebastian Kletthagen, som avsluttet sin utdannelse innen maskinteknisk drift i fjor vår. Prisen deles ut av Forbundet for Ledelse og Teknikk, og studentene fikk prisen for sitt avsluttende prosjekt knyttet til bedriften Nammo på Raufoss. – Vi er selvfølgelig svært stolte av våre dyktige studenter, sier skolens rektor.

Videre trekker han fram at skolens jubileumsbok ble lansert, der historien om fagskolens første femti år har blitt ført i pennen av forfatter Jens Olai Jenssen. Den innholdsrike boka  ble presentert på et seminar i november i fjor, med byens ordfører og representanter fra industrien tilstede.

Moduler og kortreist utdanning

I tillegg til andre undervisningsaktiviteter, har skolen utviklet en pilot innen bransjeprogram treindustri. Dette er et er et offentlig finansiert tilbud som skal tilby kortere etterutdanningsmoduler for fagarbeidere, og har kommet som en følge av regjeringens ønske om å gjennomføre en kompetansereform i arbeidslivet. Et lignende tilbud er utviklet i tett samarbeid med industribedriftene i Raufoss industripark. Den såkalte «Læringsfabrikken» har huset Industrifagskolen – et populært tilbud for mange ansatte i industriparken. Dette tilbudet startes også opp i høst i Læringsfabrikken i Raufoss Industripark. – Vi er svært glade for det gode samarbeidet med Læringsfabrikken, som er en av mange viktige samarbeidspartnere for oss, smiler en fornøyd rektor.

Gode søkertall

Tross den store usikkerheten som har rådet pga korona, opplever skolen gode søkertall til sine studier. Spesielt innen helsefagene ble det en gledelig stor økning i antall søknader. 

- Til slutt vil jeg gjerne takke alle, både studenter, ansatte og samarbeidspartnere for skoleåret som har gått. Dette har vært et veldig spesielt skoleår, som har berørt oss på mange måter. Vi setter stor pris på den fleksibilitet og innsatsvilje som har blitt vist både fra studenter og ansatte, og ønsker velkommen til nytt skoleår i august, avslutter rektor Gard Tekrø Rolid.