Takk for et spesielt skoleår!

Skoleåret 20/21 vil trolig gå inn i historien som et av de underligste. Men til tross for nedstengte lokaler og et sterkt savn av fysisk nærvær tok Fagskolen Innlandet noen viktige steg framover, sier rektor Gard Tekrø Rolid.
Bilde
Rektor Gard Tekrø Rolid.
– Jeg håper sterkt jeg skal få ønske velkommen til gode læringsøkter, nærvær og samtaler neste skoleår, sier rektor Gard Tekrø Rolid. Foto: Tom Kolstad

– Ja, jeg har trua!

Rektor Gard Tekrø Rolid er optimist og håper på normale tilstander når skolen starter opp igjen i august.

– Åtti prosent av studentene har ikke vært her på lang tid. Heltidsstudentene fikk være her fram til november, da var det stopp også for dem. Vi har likevel klart oss godt gjennom pandemien, men det er klart at en åpen skole vil gi oss et bedre læringsmiljø. Så jeg håper sterkt jeg skal få ønske velkommen til gode læringsøkter, nærvær og samtaler neste skoleår, sier Rolid.

Moduler

Når han ser seg tilbake, ser han et skoleår der særlig modulene markerte seg. Tilbudet om modulutdanning, altså fagpåbygging i form av flere korte utdanninger, har vokst.

– Og vi vil se en vekst også framover. Moduler er framtida. De er viktige for at vi skal være relevante, slik at vi ikke risikerer å stå igjen på perrongen. Å utvikle modulutdanninger innebærer at vi tilpasser oss arbeidslivets behov, dette er jo hele grunnidéen med en fagskole, sier rektoren.

Rekruttering

Å utvikle nye læringsformer betyr også å skaffe gode lærerkrefter – og det er noen ganger en utfordring.

– Jeg synes vi har klart å rekruttere mange nye og gode kolleger i år. Så jeg er veldig spent på utviklingen neste år, vi har fått mye skarpskodd kompetanse som kan løfte skolen videre. Vi er blitt ti-tolv flere ansatte; lærere, én rådgiver og én prosjektkoordinator, sier Gard Tekrø Rolid.

Handelsnæringen

Et nytt prosjekt på en ny arena er også i ferd med å se dagens lys:

– Vi har innledet et samarbeid med handelsstanden i Gjøvik, og idéen er å tilby utdanning for personalet i butikk- og handelsnæringen. Det vil handle om nye måter å markedsføre seg på, om økonomi og administrasjon. Tilbudet er så langt veldig godt mottatt, og det markerer et nytt og veldig relevant steg i samarbeidet mellom næringslivet, skolen og byen, sier rektoren.

Investeringer

Han gleder seg også over solide investeringer i skolens tekniske utstyr.

– Vi har investert mye i avansert teknologi på Læringsfabrikken som vi har et nært og viktig samarbeid med, og i skolens lokaler har vi fått ny KEM-Lab (Klima-energi-miljø) og helselab. Vi bruker også betydelige ressurser på å ruste opp vår IT-infrastruktur, sier Gard Tekrø Rolid.

Fagskolen Innlandet har et klart mål om å øke studentantallet hvert år.

– Vi har sagt at vi ønsker å øke antallet heltidsstudenter med ti prosent årlig. Nå ser vi også en sterk vekst i modulutdanningen, så vi skal klare å vokse videre. Vi setter oss hårete mål, vi har noe å strekke oss etter, sier rektor Gard Tekrø Rolid.