Studenter på næringslivsdag

Matematiker og teknologiinvestor Silvija Seres holdt foredrag om teknologidrevet omveltning av næringer og samfunn.
Næringslivsdagen Bright House Fagskolen Innlandet NTNU

Næringslivsdagen 2019 ble arrangert av Gjøvik kommune, Bright House, Gjøvikregionen Utvikling, studentrådet ved Fagskolen Innlandet og alle linjeforeningene og START ved NTNU Gjøvik.

Lokalene til Bright House på Mustad var fylt til trengsel av representanter fra det lokale næringsliv og studenter fra Fagskolen Innlandet og NTNU onsdag 9.oktober. Tanken bak arrangementet er å lage en møteplass hvor lokale og regionale bedrifter kan bli bedre kjent med studentene på Gjøvik for utveksling av praksisplasser, prosjektoppgaver og rekruttering av hel- og deltidsstillinger.

Foredragsholder var matematiker og teknologiinvestor Silvija Seres. Hun har bakgrunn fra blant annet algoritmeforskning, søkemotorutvikling, strategisk ledelse og tjenesteutvikling i Microsoft. I foredraget tok hun for seg den enorme utviklingen som har funnet sted i dataverdenen. Hun trakk fram de store kjente firmaene som dominerer på verdensmarkedet.

Seres poengterte at vi må ha kontroll med de dataene som de store bedriftene har. Hvis ikke, blir vi lett fanget i deres nett, og det kan gå på demokratiet løs.

– Vi må bli sjåfører i dette selvkjørende samfunnet, sa Seres.

– Vi må vise samfunnsansvar og selv ta aktive valg. Hver enkelt av oss må spørre seg selv: Hva gjør jeg for å forbedre verden?

Etter foredraget presenterte bedriftene (38 i alt) seg på sine stands for studentene.