Studenter på BIM-seminar

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en metode for å følge et bygg gjennom planlegging, bygging, drift og vedlikehold.
Fagskolen Innlandet BIM

Fredag 9. februar deltok BIM-studentene ved Fagskolen Innlandet på BIM-seminar ved Kuben i Oslo. Det var over tre hundre deltakere på seminaret, noe som viser at BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) er skuddet om dagen.

Seminaret viste at det settes stadig mer fokus på I-en i BIM, og at både offentlige myndigheter og entreprenørene er i full fart med å ta i bruk BIM i sine prosjekter. Det ble også fokusert på viktigheten av tverrfaglighet og samhandling på kryss og tvers av bransjer. Forkortelser og uttrykk som BIM, PIM, AIM, AR, AI, VR, ICE, RFID, LOD, LOI, LCC, LCA, robotisering, SHA-gaming og mye annet gikk igjen gjennom hele dagen. Dette viser behovet for et utvidet samarbeid med andre bransjer som for eksempel industri og IT for å kunne utnytte den nye teknologien på best mulig måte.

På slutten av dagen fikk studentene testet sine IFC-modeller ved å gå inne i dem ved hjelp av VR-teknologi. Dette var både en morsom opplevelse og relevant erfaring.