Studenter fra Fagskolen Innlandet inn i ledelsen i ONF

Wictor Østvand Jensen blir ny leder og Jonas Røgeberg blir medlem i organisasjonens hovedstyre.
Wictor Østvand Jensen og Jonas Røgeberg ONF Fagskolen Innlandet

Helgen 29 – 31 mars holdt ONF -Organisasjon for norske fagskolestudenter sitt årlige landsmøte på Gardermoen. Der møtes studentrepresentanter fra ONFs medlemslag over hele landet for å fremme saker som er viktige for fagskolestudentene.

To studenter fra Fagskolen Innlandet ble valgt inn i ONFs styrende organer.  Wictor Østvand Jensen blir ny leder i ONF og Jonas Røgeberg blir medlem i organisasjonens hovedstyre.

Synliggjør fagskolene

ONF er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge, og arbeider for å fremme fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor samfunnet og beslutningstakere. ONF er det øverste organet for studentdemokratiet og har i dag 30 medlemslag med til sammen 10 400 studenter.

 – Gratulerer med nye verv! Hva går jobben ut på?

 – Jeg skal jobbe med daglig drift av organisasjonen, være talsperson og fremme saker som er viktig for studentene, sier Østvand Jensen.

– Vi ønsker at fagskolene skal bli mer synlige og få den plassen de fortjener. Jo mer vi synliggjør fagskolene, jo mer blir vår utdanning verd.

 – Det er viktig å synliggjøre fagskoleutdanningen, legger Røgeberg til.

– Organisasjonsarbeid er fascinerende i seg selv, men dette er i tillegg en viktig sak.

 Østvand Jensen og Røgeberg oppfordrer fagskolestudenter til å ta kontakt med sine tillitsvalgte:

– Det er viktig med studentengasjement. Hvis noen brenner inne med en viktig sak som kan gjøre fagskoleutdanningene bedre - ta kontakt!

Utfordringer og ansvar

Røgeberg studerer Bygg og Østvand Jensen går andre året på Maskinteknisk drift ved Fagskolen Innlandet.

 – Hvorfor valgte dere selv fagskolestudier?

– Jeg hadde lyst på nye utfordringer og mer ansvar i arbeidslivet, sier Røgeberg.

– Nye utfordringer og personlig utvikling, legger Østvand Jensen til.

– Det var den naturlige veien å gå siden vi begge har fagbrev.