Studenter bygget bruer av papp

Førsteklassene konkurrerte om å lage den sterkeste brua.
Fagskolen Innlandet Brukonkurransen

Med to papplater, saks og stiftemaskin gikk studentene i første klasse løs på oppgava med å lage ei bru som var den som tålte størst vekt før den brøt sammen. Audun Strandlie, som er en av lærerne som organiserer denne konkurransen, forteller om stor entusiasme blant studentene, og at de gir positive tilbakemeldinger på denne måten å bli bedre kjent med hverandre. Konkurransen er et av de miljøskapende tiltak som studentene opplever den første uka på ny skole.

I år var det ei gruppe fra byggklassen, bestående av Petter Erlandsen, Bjørnar Dahlen, Jon Marius Granbakken og Syver A. Eidsgaard, som konstruerte den sterkeste brua og gikk av med seieren. Brua tålte hele 60 kg før den brøt sammen.