Stor oppslutning på karrieredagen!

Den tradisjonelle karrieredagen fikk i år rekordstor oppslutning. Hele 16 bedrifter var til stede med stand våre lokaler, og halvparten av dem holdt i tillegg en kort, enkeltvis presentasjon av seg selv i våre auditorier. Studentene benyttet den gode anledningen til å møte bedriftene, og det var til tider stor trengsel i lokalene.
Bilde
Fullt hus på karrieredagen 2023

Det var til tider trangt om plassen, både for bedriftene og for studentene

Det er studentrådet som har det formelle ansvaret, og som står for gjennomføringen av karrieredagen. Økonomiansvarlig i studentrådet, Dani Thomassen, forteller at de er meget godt fornøyd med årets arrangement, og han beskriver dagen som svært vellykket!

Bedriftene vil gjerne bidra

- Det var et meget godt oppmøte fra både bedrifter og studenter, noe som resulterte i at begge parter ble fornøyd, sier Thomassen. Han forteller videre at samtlige bedrifter sa at de gjerne vil komme tilbake på framtidige arrangementer, og flere av dem ga også uttrykk for at de er interessert i samarbeid med skolen både når det gjelder deltakelse i undervisning og ytterligere presentasjoner. 

Fornøyde studenter

Steinar Andre Steinarsson og Håkon Løe

Blant de mange studentene som deltok var KEM-studentene Steinar Andre Steinarsson (t.v.) og Håkon Løe. De synes det var flere interessante bedrifter til stede, og opplevde at det var fint å treffe noen av de ansatte i bedriftene. Begge var enige om at dette arrangementet utmerker seg som relevant på den måten at det er spesielt rettet mot dem som fagskolestudenter.  

Fagskolestudentene er attraktive

Victoria Haugerud og Petter Erlandsen

Det er ikke tvil om at fagskolestudentene er attraktive som fremtidige medarbeidere hos de bedriftene som deltok på karrieredagen. Hunton har deltatt på karrieredagen flere ganger tidligere, og ifølge Victoria Haugerud som jobber innen HR, er dette en viktig rekrutteringsarena for dem. - Vi rekrutterer mange herfra, sier hun. Ifølge Haugerud har fagskolestudentene riktig kompetanse for mange ulike stillingstyper hos dem. - Vi har veldig gode erfaringer med å ansette fagskolestudenter, og derfor er det også viktig for oss å være her for å formidle de mange mulighetene som finnes i konsernet, forteller hun. Med på stand er også Petter Erlandsen. Han er tidligere student innen både bygg og treteknikk, og jobber i dag som rådgivende ingeniør innen bygg. - Utdanningen ga meg den kompetansen jeg trengte for å få jobb i Hunton, og alt jeg lærte her på fagskolen får jeg brukt i jobben min i dag, sier han. Erlandsen ble ansatt hos Hunton mens han fremdeles var student, og ved å delta på karrieredagen håper å kunne bidra til å rekruttere flere fagskolestudenter til bedriften.

Disse bedriftene deltok:

 • Hæhre Entreprenør
 • Zenith Survey
 • Isachsen Anlegg
 • Veidekke
 • Dobloug Gruppen
 • AF gruppen
 • Betonmast
 • Statsbygg
 • Hunton
 • Nordisk Energikontroll
 • Grundfos
 • Caverion
 • Siemens
 • Elvia 
 • TROX Auranor
 • Kro Produksjon