Statlig rekordbeløp til Fagskolen Innlandet

– Vi er stolte og glade. Med penger tildelt til fem av våre seks prosjekter er dette et rekordår for oss på Fagskolen Innlandet, sier rektor Gard Tekrø Rolid.
Bilde
Rektor ved Fagskolen Innlandet
– Tildelingen er en anerkjennelse av kvalitet og at departementet og skolemyndighetene har tillit til oss og jobben vi gjør her, sier Gard Tekrø Rolid, rektor på Fagskolen Innlandet. Foto: Tom Kolstad

Det er regjeringens satsing på høyere yrkesfaglig utdanning som nå har gitt ekstra god uttelling for Fagskolen Innlandet. Den såkalte «tilskuddsordningen for utviklingsmidler til fagskolene» tilfører i år skolen på Gjøvik 6,2 millioner kroner, og skolen får dermed drøyt 11 prosent av den nasjonale totalpotten på 54,5 millioner kroner. Summen gjør skolen til en vinner blant landets offentlige fagskoler.

– Vi er stolte og glade for denne tildelingen. Vi ser det som en anerkjennelse av kvalitet og at departementet og skolemyndighetene har tillit til oss og jobben vi gjør her, sier Gard Tekrø Rolid, rektor på Fagskolen Innlandet.

«Enda bedre fagskoler»

Tilskuddsordningen er et tillegg til den ordinære finansieringen av fagskolene. Siden 2017 har ekstra penger vært bevilget til å utvikle nye tilbud, kjøpe nytt utstyr og utvikle digitale læremidler. Ifølge forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim skal pengene «bidra til å gjøre eksisterende og nye utdanningstilbud på fagskolene enda bedre». Siden 2017 er 230 millioner kroner bevilget til ordningen, og i år får 60 fagskoler tildelt prosjektstøtte.

Fagskolen Innlandet hadde i år søkt om støtte til seks prosjekter, og fem av dem ble godkjent. Mest penger, drøyt 2,1 mill. kroner, gikk til «Modulstrukturert fagskole». Skolen er i full gang med utvikle og tilby moduler, altså kortere utdanninger som både kan tas separat eller brukes som «byggesteiner» i en større utdanning.

– Utdanningssektoren er i voldsom endring, og moduler er sterkt ønsket i arbeidslivet. Vi jobber hardt for å imøtekomme behovene, men dette er også et felt med fallgruver. Vi ønsker derfor å utvikle en modell som kan brukes på flere fagområder, det handler bl.a. om opptak, vitnemål, struktur etc., i tillegg til fagutvikling, forklarer rektoren.

Teknisk utstyr

En solid sum, 1,85 mill. kroner, går til skolens prosjekt «Anskaffelse og implementering av utstyr for laboratorieforsøk innen materialteknologi». Prosjektet «Skyløsning for IT-drift-studenter får 675.000 kroner, mens «Nytt og supplerende utstyr til KEM-lab (klima, energi, miljø)» tildeles 490.000 kroner.

– Disse tre prosjektene vil skaffe oss utstyr som gjør våre laboratorier enda bedre. Vi har allerede investert mye i teknisk utstyr, tildelingen nå vil øke kvalitet og muligheter, sier Gard Tekrø Rolid.

Det femte prosjektet, «Grønn teknologi og presisjon» er tildelt 983.000 kroner. Pengene skal brukes til å utvikle et nytt studium innen landbruk/grønn utdanning, og det skal bl.a. satses på samarbeid med grønne fagmiljøer i fylket Innlandet.

Økt studiekvalitet

– Pengene vi nå får, vil bety mye for utdanningskvaliteten hos oss. Det vil også dryppe på arbeidslivet og våre samarbeidspartnere når vi kan tilby en større studieportefølje, økt studiekvalitet og dermed økt læringsutbytte, sier rektoren, som nå gleder seg til å brette opp ermene og sette i gang:

– Det blir mye jobb. Vi skal jo ha flinke folk til å drive prosjektene, vi skal forvalte disse pengene slik de er ment. Tildelingen viser at vi har en god posisjon, og den skal vi ta godt vare på. Dette er en solid klapp på skulderen, sier rektor Gard Tekrø Rolid.