Solid økning i antall primærsøkere fra fjoråret

Pandemien har tæret på mye, men ikke på lysten til å lære: Nok en gang øker søkertallene på Fagskolen Innlandet.
Bilde
Rektor ved studiestart 2019
Rektor ved Fagskolen Innlandet Gard Tekrø Rolid kan glede seg til å minst like mange nye fagskolestudeneter i 2021. Bildet er fra skolestart høsten 2019.

Mange vil øke sin kompetanse: 1112 primærsøkere hadde meldt seg til Fagskolen Innlandet da fristen for Samordna opptak gikk ut 15. april. Det var en solid økning fra fjoråret, og på linje med rekordåret 2019. Og atskillig flere vil det bli; i fjor meldte hele 450 søkere seg etter 15.april – fordi fagskolen tar imot søkere på restplasser helt fram til studiestart, og fordi våre modulutdanninger ikke er en del av Samordna opptak.

Tekniske fag, helsefag og økonomi/ ledelse viser alle en klar økning fra 2020, og landbruksfag holder stillingen – altså i antall søkere. Og sammenlignet med søkertallene i 2017 kan Fagskolen Innlandet nå notere seg en vekst på hele 60 prosent de siste fem årene. Tekniske fag, som er skolens klart største utdanningsgruppe, har vokst med 33 prosent i femårsperioden, mens økonomi/ledelse har økt over 50 prosent. Helsefag (nest største faggruppe) kan vise til imponerende 120 prosent vekst.

Tallgrunnlaget

Selv om trenden altså er helt klar, må noen enkelttall tas med en liten klype salt, de kan ikke sammenlignes helt: Utviklingen/endringen i antall primærsøkere fra år til år kan delvis skyldes at det utlyses færre/flere studieplasser og utdanninger.

Dette gjelder også for totaltallene som Samordna opptak nå har offentliggjort for landets fagskoler (dvs. de som inngår i Samordna opptak). Pr. 15 april hadde 12.806 søkere ønsket seg studieplass ved høyere yrkesfaglig utdanning – fordelt på 494 ulike utdanninger ved 27 fag­skoler. Dette er en økning på hele 37,4 prosent fra i fjor. Men en stor del av økningen skyldes at langt flere studier og studieplasser inngår i Samordna opptak i år.

Nettet øker, flere jenter

Både Fagskolen Innlandet og andre fagskoler har økt sitt tilbud om nettbaserte studier de siste årene; på landsbasis er det blitt hele 72 prosent flere slike studieplasser fra i fjor til i år. Interessen har økt like sterkt; antall søkere til nettbaserte studier har økt med 71 prosent siden i fjor.

Gledelig er det også at jentene stadig øker sitt nærvær på norske fagskoler: Kvinneandelen blant søkerne har økt fra 31,8 prosent i 2020 til 36,9 prosent i 2021.  

Primærsøkertall for Fagskolen INNLANDET etter hovedsøknadsfristen 15. april, 2017-2021:
antall primærsøkere
Grafene viser en formidabel økning i antall primærsøkere til Fagskolen Innlandet de siste fem årene. I 2017 var det totalt 695 førstegangssøkere, i 2021 hele 1112, en økning på 60%! Når det gjelder utviklingen i antall primærsøkere, skal en være klar over at endringer fra år til år kan skyldes at det utlyses færre/flere studieplasser og utdanninger. Dette er tilfelle med nedgangen i antall primærsøkere i 2020.
Primærsøkertall for Fagskolen INNLANDET etter hovedsøknadsfristen 15. april, 2017-2021, ulike studieretninger:
Primærsøkertall for Fagskolen INNLANDET etter  hovedsøknadsfristen 15. april, 2017-2021, ulike studieretninger
• Økonomi og ledelse har en økning på over 50% i perioden
• Tekniske fag har en økning på ca. 33%
• Helsefag har en økning på over 120%, men har hatt ganske stabilt antall søkere de siste årene • Landbruksfag har hatt en stabil søkermasse de siste årene.

Positiv trend:
• Økonomi og ledelse
• Anlegg nett
• FDV 1 år
• Logistikk nett

NB! De tallene grafene fra 15.4 viser, er bare en brøkdel av bildet. I fjor fikk vi vel 450 søkere etter 15.4, så det mye som kan gjøres fremover for å få flere søkere, både på enkelte heltids - og enkelte nettstudier.I tillegg er det mange søkere og studenter som ikke er en del av Samordna Opptak. Det kan være søkere til de mange modulene vi har og studier som starter på andre tidspunkt.