Søknad til studiet Bachelor i byggeplassledelse

Bachelorstudiet i byggeplassledelse vil bli startet medio oktober 2019 i regi av Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS, Gjøvik. Bacheloren blir tilbudt både som heltids- og deltidsstudium.
Ny bachelor-utdannelse i byggeplassledelse godkjent av NOKUT

Da bachelorstudiet i byggeplassledelse ble endelig godkjent i sommer, har Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS satt i gang arbeidet med å få startet den første klassa i løpet av oktober. Det er derfor åpnet for å søke plass, men på grunn av ambisjonene om snarlig oppstart er søknadsfristen satt til 16. september. Er du interessert i studiet eller å få mer kunnskap om hva det innebærer, se informasjonen som er vedlagt.