Søknad om fritak eller innpassing av utdanning fra andre læresteder

Studenter har mulighet for å søke om fritak i emne eller innpassing av annen fagskoleutdanning i sin utdanningsplan.

Hvis du skal søke må du legge fram attesterte kopier av vitnemål/karakterutskrifter, emnebeskrivelse og pensumlister som skal legges ved søknaden.

Publisert: 20.09.17, Kl. 10:13 / Av: Haavard