Søknad om fritak eller innpassing av utdanning fra andre læresteder

Studenter har mulighet for å søke om fritak i emne eller innpassing av annen fagskoleutdanning i sin utdanningsplan.
Fagskole Klima, energi og miljø i bygg (KEM)

Hvis du skal søke må du legge fram attesterte kopier av vitnemål/karakterutskrifter, emnebeskrivelse og pensumlister som skal legges ved søknaden.