Skolen åpner for studentene etter jul

Det er nå (tirsdag 8. desember 2020) avklart at Fagskolen Innlandet skal planlegge for fysisk oppmøte på skolen etter jul. Oppstart for heltidsklassene er 4. januar. Deltids- og nettstudenter følger den vanlige samlingsplanen, men en del samlinger vil måtte skje digitalt.
Bilde
Inngang vest Fagskolen Innlandet

Skolen mener det først er viktig å prioritere samlinger for studenter som ikke har hatt muligheten til å komme på skolen på mange måneder. Vi ser dessverre at det er flere studenter som slutter enn tidligere år, og både vi og andre utdanningsinstitusjoner mener at redusert kontakt med medstudenter og lærere er én av de viktigste årsakene til dette, uttaler rektor Gard Tekrø Rolid.

I hovedsak blir gjennomføringen slik for de samlingsbaserte studiene: 

  • Andre-, tredje- og fjerdeårsstudenter har fysisk oppmøte på samlinger fram til og med uke 6. 
  • Førsteårsstudentene har digital undervisning i uke 1-6. 
  • I perioden uke 7 til uke 13 (til og med) er det fysisk oppmøte for førsteårsstudentene, mens andre-, tredje- og fjerdeårsstudenter har digital undervisning. 
  • Perioden som begynner med uke 14 er det foreløpig ikke lagt planer for. 
  • Vi vet at det er enkelte klasser som har behov for å komme inn på skolen - eksempelvis for å få gjennomført labøvelser eller for å få gjennomført avsluttende prøver. Dette kolliderer i noen grad med dette oppsettet. Eventuelle unntak vil bli vurdert enkeltvis. Klasser dette gjelder vil bli informert separat når dette er avklart. 
  • Helseutdanningene våre kjøres over samme lest som i høst – fysisk oppmøte, men med digital undervisning i uker vi har redusert romkapasitet.