Rekordmange nye studenter

I dag har vi tatt imot de nye heltidsstudentene ved skolen vår. Det totale antall studenter er i år rekordhøyt, og vi er veldig glad for å kunne ønske alle velkommen til fysisk oppmøte ved skolen.
Bilde
På bildet ser vi noen av de nye studentene utenfor skolen før opprop og inngang til de respektive klasserommene.

De mange studentene som sto forventningsfulle og spente utenfor skolen, startet i dag et utdanningsløp som vil dem gi nye og spennende muligheter i arbeidslivet. I sin velkomsttale la rektor Gard Tekrø Rolid vekt på at studentene, tross de rådende forhold, må fokusere på læring og den innsatsen de legger ned som vil være noe av det viktigste de gjør her i livet. 

Selv om skolen har åpnet slik at alle studenter nå kan være tilstede i våre lokaler, vil skolehverdagen fremdeles være preget av smitteverntiltak. Derfor måtte rektor ta imot de nye studentene utenfor skolens hovedinngang, og studentene ble deretter samlet i sine respektive klasserom sammen med klassenes lærere. Noen av de tradisjonelle aktivitetene i oppstartsuka vil i år bli gjennomført i samsvar med smittevernreglene, og det er rektors håp at studentene vil finne seg til rette, bli kjent med sine medstudenter og føle at de får en god start på studentlivet ved skolen.  

I sin velkomsttale la rektor vekt på at alle, både ansatte og studentene selv, har et ansvar for å ta vare på hverandre, og fremhevet også skolens ansvar for å få studentene til å trives.

– Likevel er det din innsats og din innstilling som betyr mest, sa Gard Tekrø Rolid til de ferske studentene. Han håper at studentene finner faglige utfordringer, og at de vil oppleve studentlivet som givende. I tillegg uttalte han et håp om at de nye studentene finner hyggelige mennesker å være sammen med, både i skoletida og på fritida.

Rektor Gard Tekrø Rolid avsluttet med å ønske alle lykke til med studenttilværelsen.

faddere
Fadderne var også samlet for å bli kjent med sine nye medstudenter og sikre at de får en god start på studentlivet ved skolen.