Populære bedrifter på karrieredagen

Svært mange av fagskolens studenter benyttet anledningen til å besøke de ulike bedriftenes stand. Som ansvarlig arrangør er studentrådet ved Fagskolen Innlandet veldig godt fornøyd med gjennomføringen av årets karrieredag.
Bilde
Populær simulator for hjullasterkjøring

Isachsen Anlegg hadde med seg en simulator der studentene kunne prøve seg på å kjøre hjullaster. Sjåfør for anledningen er student ved anleggslinja, Leif Nygård. I midten står prosjektleder hos Isachsen og deltidsstudent ved fagskolen Per Marius Pedersen. Til høyre Frode Nyheim fra administrasjonen hos Isachsen Anlegg.

Bedrifter fra de fleste bransjene som fagskolen tilbyr utdanning i, var i dag representert i kantina ved Fagskolen Innlandet. Selskapet Isachsen Anlegg var en av aktørene som benyttet anledningen til å presentere seg for studentene.

Karrieredager gir synlighet
Med mer enn 600 ansatte er Isachsen en stor aktør innen anleggsbransjen på Østlandet, og de synes det er viktig å delta på denne typen arrangementer. - I løpet av året deltar vi på karrieredager flere steder i landet fordi vi ønsker å være synlige, sier Frode Nyheim fra administrasjonen i Isachsen. Denne gangen hadde de også som konkret mål å rekruttere studenter, blant annet til sommerjobber. 

Relevant utdanning
Nyheim forteller at bedriften har veldig gode erfaringer med studenter fra Fagskolen Innlandet, og de opplever at den utdanningen studentene får her er veldig relevant for arbeidslivet. - Den praktiske erfaringen disse studentene har, kombinert med den teoretiske kunnskapen de tilegner seg er gull verdt for oss, sier Nyheim. 

Helhetlig
Fagskolestudentene er altså attraktive for Isachsen Anlegg, og da gjerne til ledende stillinger av typen driftsledere, anleggsledere og etter hvert prosjektledere. Nyheim sier videre at bedriften har erfart at fagskoleutdanningen i tillegg til den praktiske erfaringen gjør at man tenker helhetlig, og at man får en god forståelse for hvordan det praktiske arbeidet henger sammen med ting som for eksempel planlegging og oppfølging ute på byggeplassen. - Faktisk er vi så fornøyd med denne utdanningen at vi for tiden har to ansatte som er i permisjon for å ta utdanning her ved fagskolen, avslutter Frode Nyheim.