Nye utdanninger innen helsefag

Høsten 2022 starter vi flere nye utdanningstilbud innen helsefag. To av utdanningene er helt nye studier, mens en er videreutdanning. I tillegg tilbyr vi en utdanning ved et nytt studiested, som en utvidelse av eksisterende tilbud.
Bilde
Line Jørgentvedt Narvesen, assisterende rektor og avdelingsleder for helse- og landbruksfag
Line Jørgentvedt Narvesen, assisterende rektor og avdelingsleder for helse- og landbruksfag planlegger oppstart av to helt nye studiermed oppstart høsten 2022: Helseteknologi og Veiledningskompetanse, veiledning i praksis. Foto: Tom Kolstad

Line Jørgentvedt Narvesen, assisterende rektor og avdelingsleder for helse- og landbruksfag, er veldig  godt fornøyd med at skolen nå kan tilby disse utdanningene som et svar på de behov ulike aktører innen helsesektoren har gitt uttrykk for. - Det er svært viktig for oss at den utdanningen vi tilbyr er relevant og at vi gir studentene den kompetanse som etterspørres, sier Jørgentvedt Narvesen.

Videreutdanning innen ammeveiledning

Etter initiativ fra Enhet for amming ved FHI, og i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, starter vi videreutdanningsmodulen ammeveileder høsten 2022. Den er nettbasert med to samlinger á to dager, og har et omfang på 20 studiepoeng. Ansatte ved Enhet for amming står for gjennomføringen av studiet. Helsefagarbeidere, hjelpepleiere og barnepleiere har de siste årene kunnet følge denne utdanningene som et kurs, men nå får de formalisert sin kompetanse.

Nytt studiested på Tynset

Ved Tynset Studie- og høgskolesenter, starter vi deltidsstudiet demens-  og alderspsykiatri høsten 2022. Kommunene i fjellregionen har etterspurt kompetanseheving for fagarbeidere innen helse, og har identifisert demens og alderspsykiatri som et område de ønsker å satse på. Fagskolen Innlandet står for gjennomføringen av studiet lokalt, og Tynset studie- og høgskolesenter stiller med egnede lokaler.  Dette studiet tilbys også i Gjøvik. Vi gjør spesielt oppmerksom på at opptak til studiested Tynset foretas lokalt ved fagskolen, og søknad må derfor sendes direkte til skolen. Søknad til studiested Gjøvik sendes via Samordna opptak. Informasjon om dette finnes i studieartikkelen.

Helseteknologi og veiledningskompetanse

Følgende to helt nye studier planlegges med oppstart høsten 2022:

Begge disse studiene gjennomføres nettbasert med samlinger med et omfang på 30 studiepoeng.

Studiet i helseteknologi passer for alle som ønsker å videreutvikle sin kompetanse innenfor fagfeltet velferdsteknologi og e-helse, både kommunalt, offentlig og privat. Initiativet til en slik utdanning har kommet fra kommunehelsetjenesten.

Veiledningsstudiet har lenge vært etterspurt av både fagskolestudenter, kommunehelsetjenesten og ansvarlige for opplæring i fylkeskommunen.