Nye muligheter ved Fagskolen Innlandet

Verden forandrer seg – og det gjør også Fagskolen Innlandet. I 2019 starter fire nye studier som skal forsyne næringslivet med oppdaterte medarbeidere innen digitalisering og landbruk.
Fagskolen Innlandet tilbyr fire nye studielinjer neste studieår. De nye fagene er etablert i nært samarbeid med næringslivet, noe som betyr gode jobbmuligheter når vitnemålet er på plass. Illust
Fagskolen Innlandet tilbyr fire nye studielinjer neste studieår. De nye fagene er etablert i nært samarbeid med næringslivet, noe som betyr gode jobbmuligheter når vitnemålet er på plass. Illustrajonsfoto: AdobeStock.

Hva har samspill mellom dyr og mennesker og mekanisk automatisering til felles? Jo, høsten 2019 vil disse fagfeltene få nye studielinjer ved Fagskolen Innlandet. I tillegg til de mange etablerte studiene jobber skolen kontinuerlig med å forbedre og utvide sitt tilbud, og i år skal fire nye studielinjer friste nye studenter til å ta fatt. De nye fagene er etablert i nært samarbeid med næringslivet, noe som betyr gode jobbmuligheter når vitnemålet er på plass.

Landbruk 

Norsk landbruk må kalles en vekstsektor. Selv om antallet gårdsbruk er redusert de siste årene, er viktigheten av bærekraftig, norskprodusert mat økende. Det betyr en stigende etterspørsel etter fagfolk, og i tillegg til sine etablerte landbrukslinjer kan Fagskolen Innlandet fra høsten tilby hele tre nye studietilbud: «Kvalitetsrevisor i primærnæringer» (60 studiepoeng), «Natur- og kulturbasert entreprenørskap» (30 studiepoeng) og «Samspill mellom dyr og mennesker» (60 studiepoeng). Alle de tre er nettbaserte linjer.

Digitalisering

Vårt stadig mer digitaliserte arbeidsliv resulterer i år i et nytt fagskoletilbud.  Fagskolen Innlandet satser på «Mekanisk automatisering» (120 studiepoeng, heltid og nett). Datateknologi har skapt en ny industriell revolusjon som stiller krav til høy tverrfaglig kompetanse hos dem som i fremtiden skal jobbe med utvikling av produkter, maskiner og produksjonsprosesser. Dette studiet skal bidra til å fylle behovet for kompetanse innenfor konstruksjon, automasjon, robotisering og digitalisering.

Interessert? Sjekk vårt studietilbud for nærmere opplysninger om studier, opptakskrav og søknadsfrist. 120 studiepoeng tilsvarer et heltidsstudium på to år, mens 60 studiepoeng tilsvarer ett års studium og 30 studiepoeng tilsvarer ett semester.    

Studiekatalogen for 2019-2020 finner du også her!