Nye fag, nye muligheter

Verden forandrer seg – og det gjør også fagskolene. I 2019 starter en rekke nye studier som skal forsyne norske bedrifter med oppdaterte medarbeidere.
Fagskolene på Østlandet kan tilby hele 13 nye studielinjer. De nye fagene er etablert i nært samarbeid med næringslivet, noe som betyr gode jobbmuligheter når vitnemålet er på plass. Illustrajo
Fagskolene på Østlandet kan tilby hele 13 nye studielinjer. De nye fagene er etablert i nært samarbeid med næringslivet, noe som betyr gode jobbmuligheter når vitnemålet er på plass. Illustrajonsfoto: AdobeStock.

Hva reiseliv, sjøfart, helse, energi og digitalisering har felles? Jo, høsten 2019 vil disse fagfeltene få nye studielinjer på fagskolene på Østlandet. I tillegg til de mange etablerte studiene jobber fagskolene kontinuerlig med å forbedre og utvide sitt tilbud, og i år er nyskapingen særlig stor. Hele 13 nye studielinjer, fordelt på fire skoler, skal friste nye studenter til å ta fatt. De nye fagene er etablert i nært samarbeid med næringslivet, noe som betyr gode jobbmuligheter når vitnemålet er på plass.

Reiseliv og maritime fag

En interessant nykommer, eller rettere sagt to, blir å finne på Kongsberg: På Fagskolen Tinius Olsen skal det nå satses også på reiseliv. Med linjene «Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling» og «Hotell- og restaurantledelse» får den stadig viktigere reiselivssektoren for første gang sin plass på fagskolene på Østlandet. Begge linjene har 120 studiepoeng og tilbys både som heltids- og nettstudium.

Etter noen års opphold er også maritime fag tilbake i fagskolen. I de nye undervisningslokalene på Bakkenteigen nær Horten, Campus Vestfold, tilbyr Fagskolen i Vestfold linjene «Dekksoffiser på ledelsesnivå» og «Maskinoffiser på ledelsesnivå». Norge er stadig en stormakt på havet, og behovet for gode arbeidsledere er betydelig. Begge linjene er to-årige heltidsstudier. 

Også norsk landbruk må kalles en vekstsektor. Selv om antallet gårdsbruk er redusert de siste årene, er viktigheten av bærekraftig, norskprodusert mat økende. Det betyr en stigende etterspørsel etter fagfolk, og i tillegg til sine etablerte landbrukslinjer kan Fagskolen Innlandet fra høsten tilby hele tre nye studietilbud: «Kvalitetsrevisor i primærnæringer» (60 studiepoeng), «Natur- og kulturbasert entreprenørskap» (30 studiepoeng) og «Samspill mellom dyr og mennesker» (60 studiepoeng). Alle de tre er nettbaserte linjer.

Industriell digitalisering

Vårt stadig mer digitaliserte arbeidsliv resulterer i år i fire nye fagskoletilbud. På Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg etableres linjene «Datasenter infrastrukturteknikk» (120 studiepoeng, heltid og nett) og «Industriell digitalisering» (120 studiepoeng, heltid og nett). Fagskolen i Vestfold ønsker velkommen til «Energitekniker» (30 studiepoeng, nett), mens Fagskolen Innlandet på Gjøvik satser på «Mekanisk automatisering» (120 studiepoeng, heltid og nett).

Også på helsesektoren er det innovasjon. Ny teknologi brer seg raskt, og Fagskolen i Vestfold tilbyr studiet «Velferdsteknologi, tverrfaglig» (30 studiepoeng, nett). Samme skole oppretter også linjen «Palliativ omsorg», det samme gjør Fagskolen Telemark (i Porsgrunn). På begge studiesteder dreier det seg om 60 studiepoeng og deltid. 

Interessert? Sjekk fagskolenes nettsteder for nærmere opplysninger om studier, opptakskrav og søknadsfrist. 120 studiepoeng tilsvarer et heltidsstudium på to år, mens 60 studiepoeng tilsvarer ett års studium og 30 studiepoeng tilsvarer ett semester.    

Studiekatalogen for 2019-2020 finner du også her!