Ny bachelor-utdannelse i byggeplassledelse godkjent av NOKUT

Seks fylkeskommuner på Østlandet inkludert Oppland har gjennom etableringen av selskapet Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS nå fått godkjent en bachelor i byggeplassledelse. Dette er en milepæl i arbeidet med å styrke yrkesfagenes posisjon på alle nivåer.
Ny bachelor-utdannelse i byggeplassledelse godkjent av NOKUT

Denne bacheloren har lenge vært etterspurt av byggenæringen og vil bli godt forankret i bygg- og anleggsbransjen ved at praksis vil være en viktig del i studiet samtidig som yrkeserfaring vil være en viktig bakgrunn for de som søker opptak til studiet.

Interessen for studiet har vært stor både blant potensielle studenter og i bransjen. Dette har sammenheng med at det har manglet et slikt studium i universitets- og høyskolesektoren. Samtidig vil det i studiet legges vekt på en mer praksisnær lederutdanning slik at mellomlederne kan få mer konkrete ledelsesverktøy for å takle de store utfordringer som bransjen har på byggeplassene i Norge.

Arbeidet med å få studiet godkjent har vært støttet av både LO og NHO samt alle de større bransjeorganisasjoner tilknyttet byggenæringen.

Leder av komité for opplæring og kultur i Oppland, Anne Marte Kolbjørnshus, sier at Oppland fylkeskommune er stolt over å kunne ta del i etableringen av den første yrkesbaserte bacheloren som også leverer på næringslivets behov.

Utdanningen vil foregå ved Campus Kallerud på Gjøvik og i nær tilknytning til Fagskolen Innlandet.

For opplysninger om opptak og utdanningen, kontakt daglig leder Trond Bjørge på trond.bjorge@hyu.no