Nå er det på tide å planlegge framtiden din!

15. april kl. 14.00 et viktig tidspunkt: Da går søknadsfristen ut for å søke om opptak på fagskolen. En utdanning som kan gi deg en ny, bedre og mer spennende jobb.
Bilde
d

Ønsket kompetanse: Seks av ti bedrifter at de har et udekket kompetansebehov, og over 50 prosent av bedriftene ønsker flere ansatte med fagskoleutdanning. Foto: AdobeStock

Norske bedrifter vet hva de vil ha: I undersøkelsen «NHOs Kompetansebarometer» svarer seks av ti bedrifter at de har et udekket kompetansebehov, og over 50 prosent av bedriftene ønsker flere ansatte med fagskoleutdanning.

Fagskolen Innlandet har lang erfaring med å utdanne fagfolkene som næringslivet ønsker. Vi samarbeider tett med en rekke lokale og ledende bedrifter, og våre dyktige lærere er rekruttert fra en rekke bransjer. Vår undervisning får topp skussmål fra det statlige organet NOKUT, noe som har gitt oss såkalt akkreditering til selv å utvikle nye studietilbud.

Har du fag-/svennebrev eller relevant yrkeserfaring (realkompetanse), kan du søke opptak hos oss. Studietilbudet er bredt: Linjene er mange innenfor områdene Bygg/anlegg/Klima-Energi-Miljø/Forvaltning-Drift-Vedlikehold, Datateknikk, Elektro, Helsefag, BIM (Informasjonsmodellering), Landbruksfag, Logistikk, Ledelsesfag og Teknologifag.  Du kan velge mellom hel- og deltidsutdanninger på Gjøvik, nettbaserte studier med samlinger eller velge en av våre modulutdanninger (kortere utdanninger som kan kombineres). Sjekk vårt fulle studietilbud her!

Å søke skjer elektronisk. Du må samle dokumentasjon på din utdanning og yrkespraksis, dette blir en viktig del av søknaden du finner og sender inn på samordnaopptak.no. Du finner mer informasjon på siden om «Slik søker du».

Lyst på en mer spennende og innholdsrik jobb, kanskje også bedre betalt? Eksemplene er veldig mange på at studier ved Fagskolen Innlandet gir deg et bedre jobbliv.

Husk søknadsfristen: 15. april kl. 23.59!