Manufacturing 4.0: Modulutdanningen er i gang

Fagskolen Innlandet har nå startet opp det modulbaserte pilotprosjektet Manufacturing 4.0. 23 motiverte studenter fra Møre og Romsdal og Innlandet har nylig gjennomført tre tettpakkede dager der Lean-filosofien har stått sentralt.
Bilde
Foto: Tom Kolstad
På Fagskolen Innlandet følger vi den teknologiske utviklingen tett, og vi bygger nå opp en full fagskoleutdanning kalt «Manufacturing 4.0». Foto: Tom Kolstad

Forelesninger, gruppeoppgaver og diskusjoner inngår i kurset «Lean i Industri 4.0» (med en samling som nå må foregå digitalt, men på Læringsfabrikken/Raufoss Industripark når covid-reglene åpner for det). Lærerne Mette Westgård, Lars Harald Lied og Eivind Voldheim inspirerte de 23, i tillegg fortalte Nammo (Vegard Løkken) om bedriftens Lean-reise, og Lean-rådgiver Harald Westgaard krydret samlingen med sine erfaringer. 

Manufacturing 4.0 er en nyutviklet utdanning som inneholder fem moduler: LeanSupply Chain ManagementSmart og grunnleggende vedlikeholdMaterialkunnskap og produksjonsmetoder (plast) og Sirkulærøkonomi og gjenbruk i plastindustrien. Etter Lean-starten vil studentene i de neste ti ukene delta på en ukentlig digital undervisningsøkt før modulutdanningen avsluttes med en ny tre dagers samling. I alt tar utdanningen ca. tre måneder.

Modulutdanningen dreier seg mye om fag, men i tillegg legger Fagskolen Innlandet vekt på den pedagogiske delen i form av lærings- og relasjonskompetanse.

De fem modulene er godkjent som en såkalt pilotordning som skal gjennomføres fram til 2022. Deretter skal påbygging skje med seks nye moduler pluss et selvvalgt hovedprosjekt. Innholdet i de seks modulene er ikke endelig bestemt, men pr. i dag er de planlagt slik: Ledelse-økonomi-markedsføring (LØM), Prosjektering og kvalitetsledelse, Industriell intelligens, Fleksibel digital produksjon, Tingenes internett og stordata, Industriell innovasjon og design.

Vil inneholde 12 moduler

Fagskolen Innlandet planlegger også en full fagskoleutdanning på feltet Manufacturing 4.0, bygd opp av i alt 12 moduler. Hver modul gir 10 studiepoeng. Modulene kan også tas hver for seg.

Studiet henvender seg til fagfolk som i dag er ansatt i industribedrifter. I første omgang er det særlig aktuelt for fagarbeidere i plastindustrien, da det er etablert et nært samarbeid mellom Fagskolen Innlandet og ledende plastbedrifter (særlig i Møre og Romsdal). Senere vil det utvikles tilbud også for andre bransjer som for eksempel aluminiumsindustrien, stålbedrifter etc. Studiet og modulutformingen vil legge stor vekt på fleksibilitet og studentenes ønsker og behov. Studentene som tas opp, må ha fagbrev eller relevant praksis.

Målet med det nye studiet er å utvikle og forbedre kompetansen hos fagarbeidere. Med økt utdanning vil de få bedre grunnlag for utformingen av egne arbeidsoppgaver. Bredere innsikt vil også kunne innebære flere og bedre egne beslutninger, noe som vil bidra til økt selvstendighet og mindre hierarki. Studiet er derfor komponert med moduler som ivaretar både teknologi og prinsipper for ledelse og økonomistyring.

Vellykket oppstart av piloten av modulutdanningen-Manufacturing 4.0
23 motiverte studenter fra Møre og Romsdal og Innlandet gjennomførte 3 tettpakkede dager der Lean filosofien har vært i fokus.