Mange søkere tross korona-usikkerhet

Skolen er fysisk stengt, og mange bedrifter og virksomheter opplever utrygge tider. Likevel er interessen for å studere ved Fagskolen Innlandet nesten like stor som i rekordåret 2019. 
Bilde
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Innlandet er fremdeles stengt som en følge av korona-situasjonen. Likevel er interessen for å studere ved Fagskolen Innlandet nesten like stor som i rekordåret 2019.
Frank-Jørgen Vangen

– Særlig gleder vi oss over gode tall for søkningen til våre ulike helsefag. Der har vi dobbelt så mange søkere som i fjor, sier Frank-Jørgen Vangen (bildet), ass. rektor ved Fagskolen Innlandet. Han peker også på at økonomi og ledelse holder sin posisjon som det mest søkte faget. Det er dessuten en økende interesse for landbruksfagene; antallet søknader til de nye linjene for dyreassisterte aktiviteter og kvalitetsrevisor i landbruket overstiger langt antallet planlagte studieplasser.  I tillegg er det en rekke tekniske studietilbud (logistikk, anlegg, BIM, Klima-energi-miljø, elkraft m.fl.) som har flere søkere enn i fjor.

For første gang er det Samordna opptak som i år har tatt imot alle fagskole-søknader. De ferske tallene fra den nasjonale opptaksordningen viser at nærmere 1340 personer har søkt opptak på Fagskolen Innlandet, og at 960 av dem har skolen som sitt førstevalg.

Usikkerhet

– Samtidig merker vi jo at usikkerheten er stor, altså rundt hva koronakrisen vil bety for både bedrifter og ansatte og dermed mange av våre studenter. Jeg tror vi i dag bare ser en start på hvordan neste skoleår vil bli. I løpet av en måned vil vi trolig få se effekten av ulike tiltakspakker som omfatter bedrifter og fagskolene, altså hva vi kan tilby bedriftene som ønsker å øke de ansattes kompetanse, sier Vangen.

Han peker på at fagskolen tilbyr både kurs og kortere undervisningsmoduler og kan skreddersy opplegg for bedriftene. Et tilbud som er helt i tråd med utviklingen skolen har registrert de siste årene – altså før koronasituasjonen preget oss.

– Våre studenter – og deres bedrifter – ønsker stor fleksibilitet. Studentene vil stå i jobb samtidig som de videreutdanner seg. Flere ønsker nettstudier, og vi ser en klar trend mot kortere, spesifiserte moduler. Vi er på vei bort fra at utdanning er noe vi gjør «én gang i livet», sier Frank-Jørgen Vangen. 

Mange på nett

80 prosent av dagens studenter ved Fagskolen Innlandet har valgt fleksible utdanninger i form av nettstudier. For dem som fullfører nettutdanningen dette semestret, vil dagens koronasituasjon bety lite. Skolen tilrettelegger så mye som mulig for at undervisning og eksamen kan gå som planlagt. 

– For våre heltidsstudenter ble det jo en kraftig endring – også de er nå på nett. Vi ønsker at de skal få et mest mulig komplett vitnemål, så vi vil ha digitale eksamener også for dem, både skriftlig og muntlig. Vi gjør det vi kan, og det ser etter forholdene bra ut, sier ass. rektor Vangen.

Godt rustet

Fagskolen Innlandet bruker slagordet «Landets mest framtidsrettede fagskole», og dette har nå fått en ekstra omdreining: I fjor høst, altså i god tid før noen hadde hørt om koronaviruset, besluttet skolen at samtlige lærere skulle ta nettpedagogisk utdanning. Og i januar avla lærerne eksamen.

– Så vi er godt rustet! Dessuten har vi jo satset på nettundervisning helt siden 2005, vi er altså trent for å håndtere undervisning og veiledning m.m. digitalt, sier Frank-Jørgen Vangen. 

Han er svært spent på hvordan undervisningssituasjonen vil være når det nye skoleåret starter til høsten. 

– Vi vil jo gjerne ha heltidsstudentene til stede på campus, men det er vanskelig i dag å svare på hvordan skolen kan fungere. Mye vil avhenge av reglene som smittevernmyndighetene utformer, sier Frank-Jørgen Vangen.