Mange fornøyde studenter

Fagskolen Innlandet kommer godt ut på Studiebarometeret – den nasjonale undersøkelsen som kartlegger hvor fornøyde studentene er med kvaliteten på utdanningen.
Bilde
Fagskolen Innlandet Borghild Helmen Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

Det handler om læringsmiljø, medvirkning, inspirasjon og yrkesrelevans. Og om undervisning, forventninger og organisering. Alt det som til sammen kan skape en god, middels eller dårlig utdanning. Det er viktig for studentene – og det er viktig for lærestedet som får tilbakemeldingene. Siden 2017 har norske fagskoler fått være en del av Studiebarometeret, en nasjonal undersøkelse som stiller hovedspørsmålet «Hvor fornøyde er norske studenter med kvaliteten på studieprogrammene sine?» Et svar som altså består av faktorene nevnt over, basert på studentenes egne vurderinger.

I alt 28 studietilbud på Fagskolen Innlandet har fått sine karakterer av studentene. Svarene ble innhentet i april og mai 2018, altså før de ferskeste av dagens studenter tok fatt. Noen faglinjer hadde for få svar til å bli statistisk vurdert, men som helhet kom skolen godt ut: Hele 20 av de 28 tilbudene ble vurdert som like gode eller bedre enn landsgjennomsnittet for denne type utdanning. Og på skalaen fra 1 til 5 (der 5 er best) fikk bare tre linjer en karakter under tre (hhv. 2,9 og 2,7). Tallene viser helhetsvurderingen.

Helsefag på topp

Særlig fornøyd kan skolen være med tilbudene innen helsefag. Her fikk samtlige bedre score enn 4,3. Tre av linjene var helt på topp: Kreftomsorg og lindrende pleie (4,9), Barsel og barnepleie (5.0) og Demens og alderspsykiatri (5.0). Bedre kan det knapt gjøres. Her ga studentene toppkarakterer i kategoriene forventninger («faglig ansattes forventninger til studentene»), inspirasjon og organisering.

Borghild Helmen er ansatt ved Røysumtunet på Hadeland og studerer Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

–  Vi lærer mye om oss selv og hvordan vi kan jobbe, sier Helmen.

– Studiene bidrar til at vi forstår brukerne på en annen måte. Vi får en god kopling av teori og praksis.

Forbedringer

De tekniske fagene kommer generelt noe svakere ut enn helse, men ekstra gode resultater fremkommer hos Bygningsvern (4.8), Forvaltning, drift og vedlikehold (4,5) og BIM-tekniker i Konstruksjon (4,8). I fagene som scoret under 3 var studentene lite fornøyde med sine «muligheter til påvirkning». Skolen har dermed fått et klar påpekning av hvordan forbedring kan skje.  

Undersøkelsen inkluderte alle norske fagskolestudenter som hadde studert mer enn ett semester og enkelte fagskolestudenter som var i sitt første studiesemester. Totalt inngikk omtrent 13 500 studenter fra 77 fagskoler og over 500 utdanningstilbud i utvalget. Spørreskjemaet bestod av om lag 100 spørsmål, som særlig handlet om studentens oppfatning av kvaliteten på studieprogrammet. Det er Nokut – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – som utarbeider Studiebarometeret.

Vil du vite mer om hvordan din studielinje vurderes? Sjekk www.studiebarometeret.no - fagskoleundersøkelsen.