Livet etter Fagskolen

Christian Steinseth studerte automatisering ved Fagskolen Innlandet. Vi har snakket med ham om studier, karriere og arbeidsliv.
Fagskolen Innlandet Automatisering Christian Steinset

Christian Steinseth tok et fagskolestudium innen automatisering og gikk ut i 2018. Her forteller han om studietid og arbeidsliv. 

Hvordan var det å være student ved Fagskolen Innlandet?

– Å være fagskolestudent var veldig lærerikt og en fin opplevelse både sosialt og på skolen.

Studiet fins både som heltids- og deltidsstudium (nettbasert), hva gjorde at du valgte å gå heltid?

– Du får god oppfølging av lærerne og det er mer intimt siden vi har klasseromundervisning, og klassen er av passe størrelse kontra universitet der det fort kan være 100 i et klasserom. Det gjør det lettere å få hjelp til studiet, noe som var avgjørende at jeg valgte å bli student på fagskole. Jeg valgte heltid fordi jeg ville gå rett etter fagbrev og få mest utdanning fortest mulig. Ettersom jeg ikke har andre enn meg sjøl å tenke på, er det lettere å velge heltid kontra dem som ikke har råd til å ta to år fri fra arbeid. Et annet punkt er at når du går heltid, har du bedre kontakt med lærerne og lettere å få tilbakemelding på ting sammenliknet med å kommunisere via telefon/internett.

Hva arbeider du med nå og hvilket ansvar/hvilke arbeidsoppgaver har du?

– Nå har jeg fast stilling som el-konstruktør for Tronrud Engineering i Hønefoss. Mitt ansvar er å sørge for at alt av det elektriske rundt maskinene vi bygger virker, og at vi har god sikkerhet rundt våre maskiner i henhold til de aktuelle forskriftene. Dette vil si at jeg må tegne el-skjemaer, finne de riktige komponentene, lage bestillingsliste på alt vi trenger og finne riktige løsninger for de forskjellige maskinene som jeg blir gitt, og få dette gjort innenfor et visst tidsrom.

Hvordan har etterutdanningen påvirket karrieren din?

– Etterutdanningen har påvirket karrieren min ved at jeg kan få en slik jobb jeg har nå. Den har sørget for at jeg kan utvikle meg videre til å bli enda flinkere i faget mitt. Den har åpnet nye muligheter for jobbvalg og har gjort meg mer ettertraktet i yrkeslivet.

I juli 2018 ble det endring i fagskoleloven, slik at fagskolepoeng blir gjort om til studiepoeng. Det betyr at du nå har 120 studiepoeng og dermed er på god vei til å ta bachelor. Er dette noe du kunne tenke deg?

– Akkurat nå er ikke et sånt år aktuelt fordi jeg har en slik jobb jeg vil ha, og læringsutbyttet mitt er mye større i en sånn bedrift enn på et sånt år. Jeg føler ikke behovet for det ekstra året. Mange arbeidsgivere ser veldig likt på en fagskoleutdanning og en bachelor, siden fagskolestudenter har praksiserfaring i bakgrunnen, mens mange bachelorstudenter ikke har den praktiske bakgrunnen.