Ledige studieplasser på helsefag

Du kan fremdeles søke plass på våre to nye studier som har oppstart nå i september:

Begge disse studiene gjennomføres nettbasert med samlinger med et omfang på 30 studiepoeng.

Studiet i helseteknologi passer for alle som ønsker å videreutvikle sin kompetanse innenfor fagfeltet velferdsteknologi og e-helse, både kommunalt, offentlig og privat. Initiativet til en slik utdanning har kommet fra kommunehelsetjenesten.

Veiledningsstudiet har lenge vært etterspurt av både fagskolestudenter, kommunehelsetjenesten og ansvarlige for opplæring i fylkeskommunen.

Fagskolen Innlandet veilederstudium
Foto: Jan Tore Øverstad