Landets viktigste logistikkmiljø – bli med på laget!

Norges eneste fagskoleutdanningstilbud i logistikk blir stadig viktigere. Studentene blir flere, jobbene blir flere, og faget endrer seg raskt. Nå trengs flere lærere.
Videofil

– Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Det er veldig meningsfylt i å utvikle morgendagens fagfolk, og på Fagskolen Innlandet har vi et unikt læringsmiljø med kompetente lærere som har god teoretisk utdanning og lang arbeidserfaring. Nå trenger vi flere lærere i teamet vårt, sier Roy Jakobsen, avdelingsleder for logistikkundervisningen. (Du finner mer informasjon om stillingene her!)

Landets eneste fagskoleutdanning i logistikk

Fagskolen Innlandet tilbyr landets eneste utdanning i logistikk på fagskolenivå. Et fag og en teknologi som blir stadig viktigere for stadig flere bedrifter. Digitalisering har ført til en enorm økning i effektivitet. Behovet for kompetente fagfolk øker, og studentene blir derfor flere. I dag har fagskolen 130 logistikk-studenter, og fra høsten 2021 blir de enda flere.

Fagskolen utvikler nå nye moduler, dvs. kortere utdanninger som kan tas separat eller kombineres med flere, dette vil ytterligere øke skolens markedsområde og rekruttering.

Og da behøves det altså gode – og flere – lærerkrefter.

– Å ha pedagogisk utdanning er selvsagt en fordel, men ingen nødvendighet. Her på fagskolen utvikler vi pedagogikken underveis. Vi er ute etter mennesker med minimum en fagskoleutdanning og med god, praktisk erfaring fra arbeidslivet, sier Roy Jacobsen.

Sentralt i undervisningen står «best practice». Noe som for fagskolen særlig betyr å jobbe tett sammen med arbeids- og næringslivet.

Tett på Raufoss-miljøet

Roy Jakobsen
Roy Jakobsen, avdelingsleder for logistikkundervisningen.

– Våre lærere er ute og hospiterer hos bedrifter vi samarbeider med. I vårt nærmiljø har vi en rekke verdensledende bedrifter, spesielt innen bilindustrien. Særlig er samarbeidet tett med miljøet på Raufoss, ikke minst ved at våre studenter tilbringer mye tid i Læringsfabrikken. Den ligger inne i Industriparken på Raufoss, og det unike er at vi her kan drive både teoretisk og praktisk undervisning. Vi har forelesninger i klasserommene – før vi går rett over til labben og prøver teoriene i praksis, sier Jakobsen.

Avdelingslederen forteller at tilbakemeldingene fra bedriftene er veldig gode; de setter stor pris på hvordan fagskolen utvikler logistikkmiljøet.

– Fordi det skjer så raske endringer på dette fagområdet, er det en stor utfordring for oss som skole å utvikle oss i samme takt. Lærerkrefter med digital kompetanse vil derfor være svært ettertraktet og bli viktig i utviklingen framover. I dag jobbes det bl.a. mye med å optimalisere verdikjeden fra leverandør til kunde og å knytte flere verdikjeder sammen til en næringskjede, sier Roy Jakobsen.

Interessert i å være med på en spennende logistikk-ferd? Sjekk utlysningen av lærerstillinger på Fagskolen Innlandet. Og ta gjerne kontakt med Roy Jakobsen på telefon 911 17 260 eller epost roy.jakobsen@fagskolen-innlandet.no