Kompetanseutvikling for næringslivet

Studiene ved Fagskolen Innlandet kombinerer teori og praksis, her får du påfyll basert på dine ­erfaringer fra arbeidslivet. Du kan velge mellom heltid, deltid eller nettbaserte studier, etter hva som passer din hverdag. Våre studenter er blant landets mest fornøyde - en variert yrkesbakgrunn og ulik alder gir kunnskapsoverføring og et godt studentmiljø. Kompetansen du får er etterspurt, og du blir kvalifisert for mer ledende og bedre betalte stillinger på en rask og effektiv måte. Møt noen av våre tidligere studenter!
Tor Henning Molstad – Adm. Direktør Molstad Modell & Form AS

Tor Henning Molstad – administrerende direktør, Molstad Modell & Form AS

"Kombinasjonen av jobb og skolegang, hvor prosjektoppgaver i fellesskap med personer med erfaring fra andre bedrifter, ga min utdannelse en ekstra dimensjon. Det gjorde en forskjell for vår bedrift, og ikke minst meg personlig."

Hvilken studieretning gikk du? 

– Økonomi og ledelse – Fagøkonom.

Hvilke år studerte du? 

– 2010-2012.

Hva jobber du med i dag?
– Jeg er administrerende direktør i Molstad Model & Form, som ble en del av Partnerplastgruppen i 2015. I tillegg er jeg bla. styreleder i TotAl-gruppen.

Hva har du jobbet med etter Fagskolen Innlandet?
– Jeg etablerte Molstad i 1995 og er fortsatt her, men er i dag også i ledergruppa i konsernet vi ble en del av i 2015. 

Hvorfor vil du anbefale Fagskolen Innlandet? 
– En utdannelse gjennom Fagskolen Innlandet gir store muligheter ved å kombinere jobb og skolegang. Samarbeidet mellom fagskolen og den lokale industrien og næringslivet er imponerende, og gir en høyst relevant utdanning “ready made” for jobb. Slik sett ser jeg på Fagskolen Innlandet like mye som en samarbeidspartner som et studiested.

Hva konkret er bra med Fagskolen Innlandet? 
– Jeg satte stor pris på lærerkreftene som hadde praktisk og relevant erfaring. I tillegg ga gruppearbeid og prosjektoppgaver i fellesskap med personer med erfaring fra andre bedrifter studiene en ekstra dimensjon. Utdannelsen ved Fagskolen Innlandet har virkelig gjort en forskjell for vår bedrift, og ikke minst meg personlig.

Finn ditt studie her!

René Ullrich - Automation Engineer – Intek AS

René Ullrich – Automation Engineer, Intek AS

"Fagskolen Innlandet kan tilby den beste ingeniørutdannelsen innen teknologifag, det er ingen plass i Norge man kan lære mer på kortere tid i vårt fag. Samarbeidet med industrien, og tilgangen på det nyeste av teknologi og kompetanse, gir oss den beste utdannelsen på fagfeltet."

Hvilken studieretning gikk du? 

– Industrifagskolen - Modulutdannelse innen automasjon og industriell digitalisering.

Hvilke år studerte du? 

– 2019-2020.

Hva jobber du med i dag? 

– I dag er jeg automasjonsingeniør hos Intek Engineering. Her jobber jeg med å bygge og programmere maskiner som brukes i industrien.

Hva har du jobbet med etter Fagskolen Innlandet?
– I tillegg til jobben på Intek, driver jeg min egen bedrift hvor jeg blant annet jobber med opplæring. 

Hvorfor vil du anbefale Fagskolen Innlandet?
– Jeg vil anbefale Fagskolen Innlandet pga det tette samarbeid med industriparken på Raufoss. At man gjennom dette samarbeidet kontinuerlig jobber med oppdatering av opplæringstilbudet fører til at utdannelsen alltid er relevant. I tillegg tar fagskolen betydelige investeringer i utstyr og innleie av kompetanse for å tilby den beste utdannelsen innen de ulike fagfeltene.

Hva konkret er bra med Fagskolen Innlandet?
– At lokale bedrifter, studenter og faglærere har aktivt tatt del i forbedringsarbeidet på Fagskolen Innlandet har ført til at innholdet i utdannelsen er akkurat det næringslivet er på jakt etter. 

Finn ditt studie her!

Ingrid Maria Vetlesen Jensen - Logistikk i Moelven Byggmodul AS

Ingrid Maria Vetlesen Jensen – fagarbeider logistikk, Moelven Byggmodul AS 

"Jeg vil anbefale Fagskolen Innlandet til alle som ønsker å videreutvikle seg! Fagskolen holder et høyt nivå og tilbyr studieprogram som gjør at man kan studere selv om man er full jobb."

Hvilken studieretning gikk du?
​​​​​​​– Logistikk. 


Hvilke år studerte du? 
​​​​​​​– Oppstart i 2020.


Hva jobber du med i dag?
– ​​​​​​​I dag jobber jeg med logistikk i Moelven Byggmodul AS, hvor jeg har en variert hverdag der jeg jobber tett inn mot produksjon. Logistikk handler om mer enn transport. Det handler om en helhetsforståelse av verdikjeder – sammenhengen mellom logistikk og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden for å oppnå økonomiske resultater.  

Hvorfor vil du anbefale Fagskolen Innlandet?
– ​​​​​​Jeg anbefaler Fagskolen Innlandet til alle som ønsker å videreutvikle seg selv. Fagskolen holder et høyt faglig nivå og en veldig god læringsarena. Miljøet på skolen er godt og trygt, og alle kan passe inn uansett bakgrunn og erfaring.

Hva konkret er bra med Fagskolen Innlandet?
– ​​​​​​Fagskolen tilbyr gode, spesialiserte studier og modulprogrammer som gjør at man kan studere selv om man er full jobb.

Finn ditt studie her!

Geir Arne Malones Daglig Leder Topro Elektronikk

Geir Arne Malones – daglig leder, Topro Elektronikk

"Utdannelsen ved Fagskolen Innlandet er svært relevant for næringslivet, spesielt tverrfaglige prosjekter hvor man får mulighet til å se flere sider av det som foregår i industrien, noe som igjen øker helhetsforståelsen."

Hvilken studieretning gikk du?
– ​​​​​​Fagøkonom.


Hvilke år studerte du? 
– ​​​​​​2012 til 2014.


Hva jobber du med i dag?
– ​​​​​​Jeg er nå daglig leder i Topro Elektronikk AS, men har jobbet i Topro AS i forskjellige stillinger gjennom 25 år.

Hvorfor vil du anbefale Fagskolen Innlandet?
– ​​​​​​Utdannelsen er svært relevant for næringslivet og bidro sterkt til at jeg fikk jobb som avdelingssjef i Topro. Jeg kunne gå rett inn i den nye jobben og bruke det jeg hadde lært fra dag én. Utdannelsen bidro også til at jeg senere fikk jobben som daglig leder i Topro Elektronikk AS.


Hva konkret er bra med Fagskolen Innlandet?
– ​​​​​​For min del var utdanningen svært relevant med tanke på økonomi, regnskap og markedsføring. Men det å jobbe med tverrfaglige prosjekter var veldig viktig for meg, hvor man kunne se flere sider av det som foregår i industrien og øker helhetsforståelsen. 

Finn ditt studie her!